BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cygańska Małgorzata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Kalkulacja kosztów leczenia pacjenta - wybrane problemy
Cost Accounting by Patient - Chosen Problems
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 44, s. 21-30, tab., bibliogr. 2 poz.
Keyword
Rachunkowość, Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Rachunek kosztów
Accounting, Management in healthcare, Cost accounting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Głównym celem artykułu jest przedstawienie propozycji uszczegółowienia stopnia prezentacji kosztów na oddziałach szpitalnych, jak również przeanalizowanie struktury ponoszonych kosztów w przekroju oddziałów zabiegowych i zachowawczych. (fragment tekstu)

This paper presents the methods of calculating costs in hospitals under polish statutory accounting system. The new treating cost structure was suggested to obtain the information appropriate to needs of hospital managers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gierusz J., Cygańska M., Budżetowanie kosztów działań w szpitalu, ODDK, Gdańsk 2009.
  2. Rozporządzenie MZiOS w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, DzU 1998, nr 164, poz. 1194.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu