BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fijałkowska Bernadetta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Produkcja w toku usług medycznych na przykładzie szpitali podległych samorządowi województwa dolnośląskiego (wyniki badań)
The Production in the Process of Medical Services taking the Hospitals Subordinated to the Self-Government of the Lower-Silesian Province as Examples (Analysis of Enquiry Results)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 44, s. 31-42, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rachunkowość, Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Usługi medyczne, Szpitalnictwo
Accounting, Management in healthcare, Medical services, Hospital service
Note
streszcz., summ..
Country
Województwo dolnośląskie
Dolnośląskie voivodship
Abstract
Szpitalna produkcja w toku to niezakończony proces leczenia pacjentów, gdy zostały poniesione koszty w danym roku obrachunkowym, a brakuje przychodów (uznania) od NFZ w tym samym roku obrachunkowym. Występuje ona na przełomie starego i nowego roku obrachunkowego, kiedy dokonywane są rozliczenia przychodów i kosztów danego okresu...Przeprowadzone badania ankietowe potwierdziły występowanie zjawiska produkcji w toku w szpitalach podległych samorządowi województwa dolnośląskiego. Zjawisko to należy traktować jako zjawisko globalne, gdyż taki sposób rozliczeń obowiązuje we wszystkich szpitalach w Polsce. Ważność tych informacji zależy od wielkości analizowanej pozycji oraz przyjętych w polityce rachunkowości każdej jednostki kryteriów (progów istotności). Jest więc to granica, do której należy się odnieść. (fragment tekstu)

The inquiry searches were to define the level and dynamics of happening production in the process of medical services in the hospitals subordinated to the Selfgovernment of the Lower-Silesian Province in the years 2006-2008 in the frame of the balance law. The production in the process in hospitals means unfinished treatment of the patients in the case when the expenses were spent in a given calendar year and there is a lack of takings (acknowledgement) of the National Health Fund (NFZ) in the same year. The phenomenon of "production in the process" in hospitals occurs on the turn of the old and new year, when accounts of takings and costs of a given period are made. The balance law gives the management of the unit the freedom of creating an account policy. The main manager of the unit confirms a method of a record and assembling of the costs in order to correct calculation and fixing of the price of the particular medical procedures. The obligatory principles of account based on the contract between the purser (NFZ) and the service-givers (hospitals), are the base to appear a phenomenon of "production in the process" of medical services. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gos W., Sprawozdawczość i Rewizja Finansowa, Warszawa 2005.
  2. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej, red. M. Hass-Symotiuk, ODDK, Gdańsk 2008.
  3. Rachunkowość zarządcza przedsiębiorstw. Rachunek kosztów, red. D. Sołtys, Wrocław 2003.
  4. Ustawa z 29 września 1994 roku o rachunkowości, t. jedn. z 2009 r., DzU nr 152, poz. 1223, z późn. zm.
  5. Zamknięcie roku 2004, "Presspublica", Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu