BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzesiak Stefan (Uniwersytet Szczeciński)
Title
O metodologii ustalania rozmieszczenia obiektów szpitalnych w regionie
The Methodology of Spatial Allocation of Hospitals in the Region
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 44, s. 43-54, rys., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Szpitalnictwo, Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Region, Ochrona zdrowia
Hospital service, Management in healthcare, Region, Health care protection
Note
streszcz., summ..
Abstract
W polskim sektorze ochrony zdrowia ważną i jednocześnie trudną planowaną zmianą jest przekształcanie i tworzenie nowej struktury rozmieszczenia obiektów stacjonarnej opieki medycznej. Co prawda, w świetle kłopotów związanych okresowo z kontraktowaniem świadczeń medycznych, a na co dzień z niedoinwestowaniem szpitali i kolejkami do poszczególnych specjalistów zapomina się o tym, ale narosłe od lat dylematy nierównowagi i niedopasowania oferty do popytu nie dają o sobie zapomnieć. (fragment tekstu)

The paper addresses the problems related to the location of hospital facilities. Given the unsatisfactory situation in Poland in this respect, it has been shown how to use the achievements of the allocation and location theory in planning of the location of hospitals and other healthcare facilities in the region. Several decision models have been developed and a selection of best solutions has been suggested within the operational research. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Badania operacyjne, red. W. Sikora, PWE, Warszawa 2008.
  2. Trzaskalik T., Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, PWE, Warszawa 2003.
  3. Vahrenkamp R., Qantitative Logistik für das Supply Chain Management, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München 2003.
  4. Vahrenkamp R., Mattfeld D., Logistiknetzwerke - Modelle für Standortwahl und Tourenplanung, Gabler Verlag, Wiesbaden 2007.
  5. Zastosowanie programowania matematycznego w ekonomii, red. J. Hozer, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1998.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu