BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janik Wiesław (Politechnika Lubelska)
Title
Wykorzystanie controllingu finansowego w zarządzaniu szpitalami
Financial Controlling Usage in Hospital Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 44, s. 75-86, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Rachunkowość, Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Controlling finansowy, Szpitalnictwo, Rachunek kosztów
Accounting, Management in healthcare, Financial controlling, Hospital service, Cost accounting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zakłady publicznej opieki zdrowotnej w Polsce od kilkunastu lat funkcjonują w warunkach permanentnego kryzysu finansowego. Nie zmieniły tej sytuacji kolejne reformy związane najpierw z wprowadzeniem kas chorych, później zaś z powołaniem NFZ. Problem nie leży bowiem tylko w zmianach instytucjonalnych, lecz wymaga również określonych zmian w zarządzaniu jednostkami organizacyjnymi świadczącymi usługi zdrowotne. Bez racjonalizacji kosztów funkcjonowania ZOZ nie da się poprawić ich sytuacji finansowej. Aktywne zarządzanie kosztami świadczeń medycznych staje się coraz pilniejszym wyzwaniem dla współczesnych menedżerów zarządzających jednostkami organizacyjnymi w ochronie zdrowia. Dotyczy to nie tylko ZOZ w Polsce. Również inne kraje UE wprowadzają zmiany w systemie finansowania służby zdrowia, mające na celu ograniczenie dynamiki wzrostu kosztów. (fragment tekstu)

The increase of efficiency of public heath care facilities requires costs rationalization. Manageres on each level of hospital management should be interested in this rationalization. Such interest can be initiate by the implementation of financial controlling. This system should be based mainty on profit centers.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gierusz J., Cygańska M., Budżetowanie kosztów działań w szpitalu, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2009.
 2. Kaplan R.S., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 3. Mielcarek J., Ogólny model jednoetapowy a Time-Driven ABC, Wydawnictwo Target, Poznań 2007.
 4. Minister planów, "Menedżer Zdrowia" 2008, nr 9.
 5. Nogalski B., Rybicki J.M., Nowoczesne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2002.
 6. Ogórek S., Nowe zasady tworzenia odpowiedzialności za gospodarkę finansową w oddziałach szpitalnych, "Antidotum" 1996, nr 6-8.
 7. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej, red. M. Hass-Symotiuk, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2008.
 8. Rachunkowość zarządcza, red. T. Kiziukiewicz, Wydawnictwo Ekspert, Wrocław 2002.
 9. Reputacja, czyli skarb, " Menedżer Zdrowia" 2009, nr 8.
 10. Sierpińska M., Niedbała B., Controlling finansowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 11. Wieczorkowska A., Ekonomia leczenia, "Menedżer Zdrowia" 2009, nr 10.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu