BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sołtys Danuta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Bryła Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Odchylenia w rachunku kosztów działań usług medycznych
Deviations in Activity Based Costing of Medical Services
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 44, s. 149-164, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rachunkowość, Rachunek kosztów działań, Koszty usług, Usługi medyczne
Accounting, Activity Based Costing (ABC), Cost of services, Medical services
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zmiany na rynku usług medycznych przejawiające się w dążeniu z jednej strony do komercjalizacji, a z drugiej do globalizacji rynków wymagają wprowadzenia sprawnych instrumentów zarządzania oraz systemu przygotowywania różnorodnych informacji (w tym o kosztach) będących podstawą podejmowania przez zarządzających racjonalnych decyzji. Jednym z instrumentów zarządzania jest rachunek kosztów, a prawidłowe jego zastosowanie daje możliwości oddziaływania na koszty w poszczególnych etapach ich kształtowania. Na szczególną uwagę zasługuje w tym zakresie rachunek kosztów postulowanych (standardowych), którego istotną częścią jest między innymi ustalanie i identyfikacja różnic między kosztami faktycznymi a wielkościami postulowanymi. Wkomponowanie ich w model rachunku kosztów działań stwarza nową jakość w systemie informacyjnym zarządzania placówkami opieki zdrowotnej. W artykule wskazano możliwości identyfikacji odchyleń kosztowych w modelu rachunku kosztów działań w usługach medycznych. (fragment tekstu)

Accordingly discussed are theoretical problems concerning deviations from costs postulated and practical possibilities of their settlement and the verification. Presented are cause-effect consecutive identification of deviations from costs of postulated medical services with special exhibiting of the possibility of the identification of deviations and their analyses in the mode ex ante. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bryła A. Sołtys D., Koszty postulowane w rachunku kosztów działań w zakresie usług medycznych, materiały konferencyjne, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2007.
  2. Jarugowa A., Malc W., Sawicki K., Rachunek kosztów, PWE, Warszawa 1983.
  3. Krawczyk W., Budżetowanie zarządcze bazą dla controllingu zarządczego, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2005, nr 1.
  4. Malc W., Rachunek kosztów postulowanych w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa 1963.
  5. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teori organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978.
  6. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, red. G.K. Świderska, Difin, Warszawa 2002.
  7. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, red. A. Karmańska, Difin, Warszawa 2006.
  8. Sołtys D., Rachunek kosztów postulowanych w controllingu przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu