BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Warelis Alina (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)
Title
Użyteczność mierników oceny kondycji finansowej szpitalnictwa
Usefulness of Maesures of Hospitals Financial Condition
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 44, s. 183-193, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Rachunkowość, Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Rachunek kosztów, Szpitalnictwo
Accounting, Management in healthcare, Cost accounting, Hospital service
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest ocena użyteczności mierników kondycji finansowej szpitala. W sytuacji braku przepisów i wytycznych obligujących do przeprowadzania analizy finansowej w szpitalnictwie można zakładać, że zastosowanie tych instrumentów w szpitalach nie jest powszechnie praktykowane, pomimo tego, że w warunkach przeprowadzanych zmian w systemie ochrony zdrowia rola informacji finansowych jest decydująca. (fragment tekstu)

Business activities of hospitals can be evaluated on the basis of economic measures that allow efficiency assessment of the researched subject as well as its properties and financial condition. A set of measures and analytic indicators provided in the indicators analyses is helpful in the evaluation of a medical institution. This paper is aimed at evaluation of hospital financial condition measures usefulness. To reach the main goal the evaluation of financial condition of a chosen hospital was done the sources necessary in the indicators analyses of an institution (balance and profit and loss account). Each subject referring to the information concerning its business evaluation (financial condition) shapes a different scope of it by choosing appropriate measures and indicators characteristic for the defined business area and their results. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2005.
 2. Mierniki i wskaźniki w systemie ochrony zdrowia, red. J. Hrynkiewicz, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001.
 3. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2005.
 4. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej, red. M. Hass-Symotiuk, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008.
 5. Raport: Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce, Zielona Księga II, red. S. Golimowska, Warszawa 2008.
 6. Resort zdrowia: Zadłużenie zoz-ów jest najniższe od 2002 r., za: www.pb.pl.
 7. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 8. Tuczapski K., Samorządy powinny przekształcać publiczne zakłady opieki zdrowotnej w spółki, "Gazeta Prawna" 17.02.2009, nr 33.
 9. Wrzosek S., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2006.
 10. www.mz.gov.pl.
 11. www.pb.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu