BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miciuła Ireneusz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Analiza działań i strategii banku GE Money w zakresie profilu ryzyka w warunkach pokryzysowych
Analysis of action and the strategy of the GE Money Bank within the scope of the risk profile in conditions after crisis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 39, s. 51-63, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Strategia banku, Banki, Zarządzanie ryzykiem
Banking strategy, Banks, Risk management
Note
streszcz., summ..
Company
GE Money Bank SA
Abstract
Kryzys na rynkach finansowych, który rozpoczął się w 2007 roku, przyczynił się do najpoważniejszego załamania globalnej gospodarki w ostatnich dekadach. Spowodował paraliż światowego systemu finansowego oraz głębokie spadki cen na rynkach kapitałowych. Postępujące zjawiska globalizacyjne powodują, że zawirowania na rynkach finansowych przekładają się na sytuację na rynkach całego świata. Globalizacja powoduje także zmniejszenie możliwości nadzoru nad działalnością instytucji finansowych, zwiększając jednocześnie ryzyko dotyczące inwestycji. Równocześnie byliśmy świadkami specyficznych sprzężeń zwrotnych pomiędzy rynkami finansowymi. Świat ogarnęła recesja.(fragment tekstu)

The Crisis on financial markets has contributed to a serious breakdown of global economy in last decades. The purpose of this article is to appear the knowledge about current problems of economy in the phase after crisis, as well as paying attention of politicians, legislators and managers on these problems. Present situation is significant challenge for polish economy also, particularly for participants of financial markets. In the article has been presented GE MONEY BANK actions. After that has been performed the analysis of the profile of credit risk in conditions after crisis and review of the methods and tools applicable in monitoring instruments and controlling the kind of this risk e.g. using by GEM bank process (Portfolio Quality Review). Simultaneously has been paid attention on capability of application of modern management based on conception Valueat- Risk, which is used by financial institutions in struggles with crisis. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kaczmarek T., Globalna gospodarka i globalny kryzys, Difin, Warszawa 2009.
  2. Kalinowski M., Rynki finansowe w warunkach kryzysu, CeDeWu, Warszawa 2009.
  3. Nawrot W., Globalny kryzys finansowy XXI wieku, CeDeWu, Warszawa 2009.
  4. Rogowski W., Michalczewski A., Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
  5. Załącznik do uchwały Zarządu "Raport ryzyka 2009" - Grupa GE Money Bank 2009.
  6. www.bankier.pl (10.06.2010).
  7. www.inwestycje.pl (12.07.2010).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu