BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Franek Sławomir (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Reguły fiskalne w przemianach instytucjonalnych finansów publicznych
The role of fiscal rules in institutional changes of public finances
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 39, s. 65-77, tab.,bibliogr. 11 poz.
Keyword
Reguły fiskalne, Finanse publiczne, Kryzys finansowy
Fiscal rules, Public finance, Financial crisis
Note
streszcz., summ..
Abstract
Napięcia budżetowe w U nii Europejskiej są przykładem świadczącym o niedostatecznym dostosowaniu rozwiązań instytucjonalnych do założeń integrujących się gospodarek. Pozostawienie polityki fiskalnej w gestii poszczególnych państw strefy euro spowodowało, że skutki niefrasobliwości niektórych krajów przenoszone są na cały obszar Unii. Stąd też pojawiają się rozwiązania mające służyć zwiększeniu wiarygodności fiskalnej poszczególnych państw członkowskich, a ich przykładem są działania w zakresie wzmacniania reguł fiskalnych. Celem artykułu jest ukazanie wpływu reguł fiskalnych stosowanych w krajach Unii Europejskiej na osiąganie stabilności fiskalnej. Problematykę tę zaprezentowano w kontekście propozycji włączenia do polskiego ustawodawstwa finansów publicznych mechanizmu reguły wydatkowej mającej doprowadzić do zapewnienia dyscypliny finansów publicznych poprzez kontrolę dynamiki wydatków. Artykuł podporządkowano hipotezie, że opracowanie trwałych ram instytucjonalnych, których elementem są reguły fiskalne, może zwiększać jakość finansów publicznych.(fragment tekstu)

The article presents the role of fiscal rules in creating the institutional framework of modern public finance. This article aims to show the impact of fiscal rules applied in European Union countries to achieve fiscal sustainability. The topic is shown in the context of proposals for incorporation into Polish law of public finance mechanism for the expenditure rule. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ayuso-i-Casals J., Gonzalez Hernandez D., Moulin L., Turrini A., Beyond the SGP: Features and effects of EU national fiscal rules, w: Policy instruments for sound fiscal policies. Fiscal rules and institution, Palgrave Macmillan 2009.
 2. Barrios S., Schaechter A., Gauging by numbers: A first attempt to measure the quality of public finances in the UE , Economic Papers 382, Komisja Europejska 2009.
 3. Hallerberg M., Strauch R., von Hagen J., Fiscal governance in Europe, Cambridge University Press, New York 2009.
 4. Kopits G., Symansky S., Fiscal policy rules, Occasional Paper 162, IMF 1998.
 5. Ljungman G., Expenditure Ceilings - a Survey, IMF Working Paper WP/08/282.
 6. Marchewka-Bartkowiak K., Reguły fiskalne, Biuro Analiz Sejmowych 2010.
 7. Public finances in EMU 2006, "European Economy" 2006, No 3.
 8. Public finances in EMU 2009, "European Economy" 2009, No 5.
 9. Plan Rozwoju i K onsolidacji Finansów 2010-2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2010.
 10. Reinforcing economic policy coordination, European Commission 2010.
 11. Uzasadnienie do projektu zmiany ustawy o finansach publicznych, Ministerstwo Finansów 10.06.2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu