BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamczyk Adam (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wybór formy opodatkowania przedsiębiorstw nieposiadających osobowości prawnej
Taxation of MSE - the Problem How to Choose the Method of Taxation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 40, s. 5-17, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
System podatkowy, Opodatkowanie, Przedsiębiorstwo, Podatek liniowy, Ryczałt, Forma opodatkowania
Tax system, Taxation, Enterprises, Flat tax, Lump sum, Form of taxation
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule zaprezentowano algorytm pozwalający na wybór optymalnych zasad opodatkowania z uwzględnieniem możliwości przeprowadzenia analizy wrażliwości przyjętej formy na zmiany wyników przedsiębiorstwa. Zaprezentowaną metodę oparto na wykorzystaniu wyników granicznych wyznaczających poziom przychodu/dochodu, przy którym zmiana formy opodatkowania nie wpływa na wysokość obciążania podatkowego. Przedstawiony algorytm pozwala na wybór między trzema z czterech dostępnych przedsiębiorcom opodatkowanym jako osoby fi zyczne form opodatkowania, czyli rozliczenia według skali podatkowej, według jednolitej 19% stawki oraz z wykorzystaniem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ze względu na bardzo duże ograniczenia dostępu przedsiębiorstw do możliwości opodatkowania z wykorzystaniem karty podatkowej, w rozważaniach pominięto tę formę opodatkowania. Należy jednak podkreślić, że konstrukcja zaprezentowanej metody nie wyklucza objęcia nią także karty podatkowej. (fragment tekstu)

Polish tax law gives to small entrepreneurs possibility to pick out one of four methods of taxation. For that reason firms, before each tax year, have to decide which method of taxation will be optimal for them. The aim of the paper is to present the algorism that allows to choose the most beneficial method of MSE taxation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dziuba-Burczyk A., Rachunkowość podatkowa, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996.
  2. Iwin J., Adamczyk A., Podatki a forma organizacyjno-prawna małego przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2004, nr 2.
  3. Litwińczuk H., Prawo podatkowe przedsiębiorców, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu