BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamczyk Adam (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ocena skutków budżetowych wprowadzenia ulg podatkowych wspierających działalność B+R przedsiębiorstw
Estimating the budget effect of the introduction of R & D tax incentives
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 39, s. 127-142, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Ulgi podatkowe, Prawo podatkowe
Tax incentives, Tax regulations
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zmierzając do ograniczenia ryzyka przeniesienia kryzysu finansowego na sferę realną, rządy wielu państw zastosowały pakiety antykryzysowe oparte na ekspansji fiskalnej. Decyzja o realizacji tego typu polityki w przypadku kilku państw przyniosła skutki przeciwne do zamierzonych, doprowadzając do kryzysu zadłużenia.(fragment tekstu)

The recent debt crisis that had occurred in some of European countries has proved that the active fiscal Policy should be used with special care. Therefore introduction of new fiscal policy tool should be preceded by the estimation of its budget effect. The low level of innovation of polish economy force the government to implement new measures that are to promote private spending in R & D. The paper presents the model that allows to estimate the budget effect of R & D tax incentives. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Hall B., Van Reenen J., How effective are fiscal incentives for R & D? A review of the evidence, National Bureau of Economic Research Working Paper 1999, No. 7098.
 2. Kafourosa M.I., Wangb Ch., The Role of Time in Assessing the Economic Effects of R & D, "Industry & Innovation" 2008, No. 15, Issue 3.
 3. Hægeland T., Møen J., The relationship between the Norwegian R & D tax credit scheme and other innovation policy instruments, Statistics Norway, Oslo-Kongsvinger 2007.
 4. Warda J., Measuring the Value of R & D Tax Provisions, JPW Innovation Associates Inc., Brussels 2005.
 5. Guellec D., Pottelsbreghe B., The impact of public R & D Expenditure on Business R & D, OEC D, Paris 2000.
 6. Nauka i technika w 2007 roku, GUS , Warszawa 2009.
 7. OEC D Science, technology and industry outlook, OEC D, Paris 2008. Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 rok,
 8. Ministerstwo Finansów, Departament Podatków dochodowych, Warszawa 2009.
 9. Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 rok,
 10. Ministerstwo Finansów, Departament Podatków dochodowych, Warszawa 2009.
 11. Kwon H.Ug, Measuring the rate of return to R & D, interindustry R & D spillovers in korean manufacturing industries, "Hitotsubashi Journal of Economics" 2003, No. 44.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu