BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Aspadarec Waldemar (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Fundusz sovereign wealth jako narzędzie finansów państwa
Sovereign wealth funds as states'finances instrument
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 39, s. 143-153, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Budżet, Finanse publiczne, Zmiany strukturalne
Budget, Public finance, Structural changes
Note
streszcz., summ..
Abstract
W ciągu ostatnich trzech dekad system finansowy przechodził historyczną fazę zasadniczej zmiany strukturalnej. Finansowa liberalizacja, rozwój nauki o finansach oraz informatyki wspólnie przewodziły erze innowacji, która może przejść do historii jako kolejna finansowa rewolucja. Silnie kontrolowane, podzielone i "senne" lokalne systemy finansowe ustąpiły miejsca regulowanemu w ograniczonym zakresie, otwartemu i dynamicznemu globalnemu systemowi finansowemu, charakteryzującemu się między innymi urynkowieniem finansów, do czego w znacznej mierze przyczynił się szybki wzrost instytucji finansowych w postaci funduszy sovereign wealth. Niniejszy artykuł omawia genezę i rozwój tych funduszy oraz rozważa ich innowacyjność, potencjał w kształtowaniu polityki ekonomicznej państwa oraz traktuje o najważniejszym wehikule sovereign wealth należącym do emiratu Dubaj.(fragment tekstu)

The following research study describes Dubai World sovereign wealth fund. Unusually small quantity of information disclosed by the fund itself as well as information noise created by media around it draws attention, so it's assumed that both descriptional and research aspects of this work need further research. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balin J., Sovereign Wealth Funds: A C ritical Analysis, Uniwersytet Johna Hopkinsa, 21 marca 2008.
 2. Das U.S., Yinqiu Lu, Muller Ch., Sy A., Setting up a Sovereign Wealth Fund: Some Policy and Operational Considerations, publikacja Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Departament Monetarystyki i R ynków Kapitałowych, sierpień 2009.
 3. Davidson S., Do sovereign wealth funds make economic or political decisions, prezentacja sympozjum Australia's Open Investment Future, Uniwersytet RMIT , grudzień 2008.
 4. Gieve J., Sovereign wealth funds and global imbalances, przemówienie wygłoszone na Sovereign Wealth Management Conference, Londyn 14 marca 2008.
 5. Grupa Zadaniowa Komitetu do spraw Relacji Międzynarodowych Europejskiego Banku Centralnego - The Accumulation of Foreign Reserves, publikacje nieperiodyczne Europejskiego Banku Centralnego nr 43, styczeń 2006.
 6. Rozanov A., Who Holds The Wealth Of Nations?, "Central Banking Journal", may 2005.
 7. Tender Offer for Securities of Pack Delta Public Company Limited, s. 8.
 8. Udaibir S. Das, Yinqiu Lu, Christian Mulder, Amadou Sy, Setting up a Sovereign Wealth Fund: Some Policy and Operational Considerations, publikacja Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Departament Monetarystyki i R ynków Kapitałowych, sierpień 2009.
 9. www.swfinstitute.org/funds.php.
 10. www.uzh.ch/isb//studium/fs09/pdf//3644_presentation_4_swf.pdf.
 11. www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2008/pol03408a.htm, IMF Intensifies Work on Sovereign Wealth Funds By IMF Survey online.
 12. www.swfinstitute.org/research/swe.php.
 13. www.ml.com/index.asp?id=7695_7696_8149_74412_82725_83576.
 14. www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2008/POL03408A.htm.
 15. http://en.wikipedia.org/wiki/Dubai_World.
 16. www.independent.co.uk/news/business/news/head-of-dubai-world-threatens-to-takehis- money-out-of-europe-790076.html.
 17. http://gulfnews.com/business/economy/dubai-world-asset-base-to-shield-obligations- 1.543168.
 18. www.meed.com/sectors/economy/government/dubai-distances-itself-from-63bn- -debts/3001679.article.
 19. www.reuters.com/article/businessNews/idUSTRE 5AO4Z120091125.
 20. http://dealbook.blogs.nytimes.com/2009/12/01/dubai-world-says-debt-negotiations- only-nakheel/
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu