BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jamroży Marcin (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Zarządzanie ryzykiem podatkowym poprzez dokumentację podatkową
Risikomanagement Durch Eine Verrechnungspreisdokumentation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 40, s. 33-45, bibliogr. 4 poz.
Keyword
System podatkowy, Dokumentacja, Ryzyko podatkowe
Tax system, Documentation, Tax risk
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule podjęto próbę zdefi niowania przesłanek powstania obowiązku dokumentacyjnego transakcji zawieranych między podmiotami powiązanymi, realizacji oraz kontroli zakończonego projektu dokumentacyjnego. Ważnymi czynnikami są także zarządzanie jakością, komunikacja, zarządzanie czasem bądź współpraca z innymi uczestnikami projektu. Analizę przeprowadzono z perspektywy spółki kapitałowej, będącej polskim rezydentem dokonującym transakcji z podmiotami powiązanymi mającymi siedzibę lub zarząd na terytorium Polski. (fragment tekstu)

Der Beitrag stellt den Inhalt der polnischen Rechtsvorschriften zur steuerlichen Dokumentation von Verrechnungspreisen dar. Wird für Transaktionen zwischen verbundenen Unternehmen die steuerliche Dokumentation der Steuerbehörde auf Aufforderung binnen 7 Tagen nicht vorgelegt, so wendet sie auf das erhöhte Einkommen eine Strafsteuer i.H.v. 50% an. Angesichts der Risiken und Kosten gewinnt auch der planerische Aspekt der Gestaltung von Verrechnungspreisen an Bedeutung. Im Rahmen dieses Beitrags wird gezeigt, wie der Prozess der Erstellung einer Verrechnungspreisdokumentation optimiert werden kann. Es wird insbesondere auf den dokumentationspfl ichtigen Personenkreis, Bagatellgrenzen, Dokumentationsbestandteile sowie Planungs- und Kontrollaspekte eingegangen.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Jamroży M., Ceny transferowe a ryzyko podwójnego opodatkowania, w: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, red. A. Nalepka, A. Ujwary-Gil, Wyższa Szkoła Biznesu- National-Louis University, Nowy Sącz 2010.
  2. Jamroży M., Grużewska-Pepłowska M., Minimalizacja ryzyka podatkowego w zakresie cen transferowych, w: Dokumentacja podatkowa cen transferowych, red. M. Jamroży, ODDK, Gdańsk 2010.
  3. Kudert S., Jamroży M., Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
  4. Szlęzak-Matusiewicz J., Zarządzanie podatkami, Ofi cyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu