BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Makuch Anna Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wybór formy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych jako element strategii podatkowej w małych przedsiębiorstwach
Selection of Forms of Taxation in Corporate Income Tax From Individuals as an Element of Fiscal Policy In Small Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 40, s. 47-57, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
System podatkowy, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Strategia przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Forma opodatkowania
Tax system, Individual income tax, Corporation strategies, Small business, Form of taxation
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przeprowadzono analizę obciążeń fiskalnych małych przedsiębiorstw, jako elementów strategii podatkowych małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach ich funkcjonowania i związanymi z nią możliwości najkorzystniejszego wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. (fragment tekstu)

One of the problems, which small businesses are facing, is the choice of form and principles of business taxation. This is one of the most important tax strategies that fi rms must take, since it affects the amount of income tax. Small businesses have the choice of general principles, or forms of lump-sum. Each of these forms has its advantages and disadvantages. Depending on the size, location and type of activity, and the level of costs generated by a small enterprise it is essential to select the most optimal solution that ensures the lowest income tax. This article aims to show how the choice of a form of taxation affects the amount of the tax burden of small businesses and in which cases general principles are more cost-effective, and when the lump sum payment.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gęsicki M., Gęsicki Ł., System prawa podatkowego, Interfart, Łódź 1996.
  2. Poszwa M., Zarządzanie podatkami w małej i średniej fi rmie, C.H. Beck, Warszawa 2007.
  3. Walczak B., Strategie podatkowe i parapodatkowe jako narzędzie zarządzania fi nansami przedsiębiorstwa, w: Nowoczesne zarządzanie fi nansami przedsiębiorstwa, red. A. Bielawska, C.H. Beck, Warszawa 2009.
  4. Wilimowska Z., Urbańska K., Uwarunkowania działalności mikroprzedsiębiorstw na rynku polskim, Ofi cyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Zawodowej, Nysa 2009.
  5. Wolański R., Opodatkowanie małych i średnich przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu