BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czaplewski Maciej (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Oddziaływanie przesyłu danych w Internecie na strategie rynkowe dostawców treści
Data Transmission System on the Internet and Its Impact on Content Providers Market Strategies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 634-641, bibliogr. 9 poz., tab.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Internet, Branża internetowa, Strategia rynkowa
Internet, Internet branch, Market strategy
Note
summ.
Abstract
Podmiotami mającymi istotny wpływ na rozwój branży internetowej są dostawcy treści (Content Providers - CP. Ich pozycja rynkowa zależna jest od posiadanej oferty produktowej, jak też: popytu zgłaszanego na usługi internetowe przez konsumentów końcowych, potencjału sieciowego oferowanego przez operatorów sieciowych zapewniających dostęp do Internetu, wśród których podstawową rolę odgrywają operatorzy telekomunikacyjni (OT) oraz operatorzy sieci internetowej(ISP). Na posiadaną przez CP pozycję rynkową i uzyskiwane przez nich wyniki ekonomiczne wpływ wywiera także obowiązujący system przesyłu danych w Internecie oparty na zasadzie "Best Effort", zapewniający równorzędne traktowanie przesyłanych pakietów danych i gwarantujący w ten sposób neutralność sieci.

The article focuses on data transmission system on the Internet and its impact on the strategies pursued by Content Providers (CP). At first the essence of net neutrality and its impact on the CP market was presented. Subsequently the arguments used by CP to preserve the net neutrality were described. At the end the CP preventative action that should help them to overcome the eventual, negative effects of a possible disappearance from the current network neutrality principle were shown.
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Becker A., Die Diskussion um die Netzneutralitaet, w: MedienWirtschaft 2008/2.
  2. Brenner W., Zarnekow R., Kruse J., Qualitaet im Internet - Technische und wirtschaftliche Entwicklungsperspektiven, St. Gallen 2007.
  3. CommsDay.com.
  4. Dewenter R., Netzneutralitaet, Diskussionspapier nr 74, Helmut-Schmidt- Universitaet, Dezember 2007.
  5. Internet bez telefonu w pakiecie, "Gazeta Wyborcza" z 28.07.09 r.
  6. Kaumanns R., Siegenheim V.A., Die Telekommunikationsstrategie von Google, w: MedienWirtschaft 2008/2.
  7. Peha J., The Benefits and Risks of Mandating Network Neutrality, and the Quest for a Balanced Policy, 34th Telecommunications Policy Research Conference, Sept. 2006.
  8. Wallsten S., Hausladen S., Net Neutrality, Unbundling, and their Effects on International Investment in Next-Generation Networks, Review of Network Economics Vol. 8, Iss. 1, March 20.
  9. Worms N., Googles Kommunikationsstrategie vor dem Hintergrund der Diskussion um die Netzneutralitaet, Seminararbeit an der Hochschule der Medien, 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu