BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzelakowski Andrzej S. (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Globalizacja i jej wpływ na rozwój transportu morskiego i globalnych łańcuchów dostaw
Globalization and Its Impact on the Maritime Transport and the Development of the Global Supply Chains
Source
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, nr 31/1, s. 768-785, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Globalizacja gospodarki, Transport morski, Łańcuch dostaw
Economic globalization, Sea transport, Supply chain
Note
summ.
Abstract
Globalizacja jako złożone zjawisko ekonomiczne i polityczne współczesnego świata, kreujące i stymulujące zarazem rozwój gospodarki globalnej, wpływa na wszystkie sfery aktywności gospodarczej realizowanej w tym megasystemie. Jedną z nich jest transport morski, który z jednej strony poddany jest silnemu oddziaływaniu procesów globalizacji, a z drugiej sam na nie wpływa i je współkształtuje. Autor na bazie analizy wzajemnych współzależności istniejących z jednej strony między rozwojem handlu światowego i handlu morskiego oraz czynnikami kształtującymi ich wielkość i dynamikę w ostatnim dziesięcioleciu a rozwojem światowej floty handlowej i przewozów drogą morską z drugiej, podejmuje próbę: 1) wskazania podstawowych tendencji istniejących w tym zakresie oraz 2) określenia efektów globalizacji dla sektora transportu morskiego i siły jego wpływu na procesy globalizacji oraz rozwój globalnych łańcuchów dostaw. Z analizy tej wynika, że transport morski nie tylko nie stanowi bariery rozwoju globalizacji i globalnych łańcuchów dostaw oraz wzrostu gospodarki globalnej, ale wręcz procesy te utrwala i stymuluje.(abstrakt oryginalny)

Globalization is in its nature a very complex economic and political phenomenon of the contemporary world. It both creates and stimulates the global economy development, simultaneously influencing all spheres of activity carried out in this mega-system. The maritime transport belongs to one of them. On the one hand, it is exposed to a strong impact of the globalization processes and, on the other, the maritime transport itself affects these processes. The author analyses the relations existing between the world merchandise trade and the seaborne trade as well as a group of factors determining their dynamics and dimension in terms of value and volume on the one hand, and the world tonnage development as well as the quantity of goods transported by sea on the other. In such a way he attempts to: 1. identify and indicate some basic tendencies existing in this field of the global economy, 2. define a substantial effect of globalization for the maritime transport sector and its impact on the globalization processes and the development of the global supply chains. As a result, it can be pointed out that the maritime transport does not provide any barriers to further development of globalization, the world economy and global supply chains. Moreover, it has a great potential not only to stabilize their development, but also to strengthen and stimulate them on the global scale.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Branch A.E., 2009, Global supply chain management and international logistics, Routledge, Taylor and Francis Group, New York-London.
 2. Chopra S., Meindl P., 2010, Supply Chain Management. Strategy, Planning and Operation,Fourth Edition. Pearson. New York.
 3. European Commission, MEMO/09/16, The European Union's maritime transport policy for 2018, 21/09/2009.
 4. ESPO. Parliament aims for stricter rules on sulphur, ESPO News, 2012, March.
 5. Grzelakowski A.S., 2011, Internalization of External Costs in the EU Transport Sector as an Instrument of Rationalization of the Logistics Supply Chains, Logistics and Transport, nr 2, Wrocław.
 6. Grzelakowski A.S., 2008, Transport morski w gospodarce światowej, Przegląd Komunikacyjny, nr 12.
 7. Grzelakowski A.S., 2011, Uwarunkowania i bariery transportowe funkcjonowania i rozwoju globalnych łańcuchów dostaw, Zeszyty Naukowe, nr 31, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej, Warszawa.
 8. Hauke L., Kite-Powell, 2010, Marine Policy: Shipping and Ports. Marine Policy Center, Woods Hole Oceanographic Institution, Hole, Massachusetts.
 9. Insight & Analysis, 2011, World Trade Service Brochure, GlobalInsight.
 10. International Chamber of Shipping, Shipping and world trade, http://www.ics.org [dostęp: 27.02.2012].
 11. IS 2010, International Shipping Statistics and Market Review, nr 9, http://www.isl.org [dostęp: 05.03.2012].
 12. Lundgren N.G., 1999, Bulk trade and maritime transport costs. The evolution of global markets, Department of Business Administration and Social Sciences, Lulea University of Technology, Lulea.
 13. Mandryk W., 2009, Measuring global seaborne trade, Lloyd's Marine Intelligence Unit, International Maritime Statistics Forum, New Orlean, May.
 14. Pryke S. (red.), 2009, Construction Supply Chain management: Concepts and Case Studies, Wiley- Blackwell, London.
 15. Stachniol A., 2011, The expected overall impact on trade from a maritime Market Based - Mechanism (MBM), March.
 16. TWN Info Service on WTO and Trade Issues, 09.12.2012.
 17. UNCTAD, Review of Maritime Transport 2007, Report by the UNCTAD Secretariat, Geneva.
 18. UNCTAD, Review of Maritime Transport 2011, Report by the UNCTAD Secretariat, Geneva.
 19. WTO 2011, Trade growth to ease in 2011 but despite 2010 record surge, crisis hangover persists, World Trade 2010, Prospects for 2011, Press Releases/6287, April.
 20. WTO reports, 2010, Trade to expand by 9.5% in 2010 after a dismal 2009, International Trade Statistics, Press/598, WTO, March.
Cited by
Show
ISSN
2300-6153
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu