BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Downar Wojciech (Uniwersytet Szczeciński), Smolska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Stan sektora usług na obszarach wiejskich w województwie zachodniopomorskim
State of the Service Sector in Rural Areas of West Pomeranian Voivodeship
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 89, s. 69-87, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Konkurencyjność i usługi w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich
Keyword
Sektor usług, Obszary wiejskie
Services sector, Rural areas
Note
streszcz., summ.
Abstract
Znaczenie sektora usług w nowoczesnych gospodarkach świata wzrasta z roku na rok. Zdecydowana większość podmiotów gospodarczych sektora usług koncentruje się na obszarach miejskich. Coraz częściej jednak miejscem lokalizacji przedsiębiorstw usługowych stają się obszary wiejskie. Celem artykułu jest charakterystyka oraz wskazanie czynników rozwoju sektora usług na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego.

The importance of the service sector in modern economies is growing more and more nowadays. The vast majority of the service sector is concentrated in urban areas, however an increasing number of service companies are located in rural areas. The aim of this paper is to characterize service sector in rural areas and identify factors influen-cing the development of service entities in West Pomeranian Voivodeship.
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bank Danych Lokalnych, GUS, Warszawa 2008-2011.
  2. Hollins B., Shinkins S., Managing service operations, Design and implementation, Sage Publications, London 2006.
  3. Knoblauch L., Lizińska W., Marks R., Problemy rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich, w: Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w perspektywie integracji z Unią Europejską, Kraków 2001.
  4. Obszary wiejskie w Polsce, GUS, Warszawa Olsztyn 2011.
  5. Przedsiębiorstwo usługowe, Ekonomika, red. B. Filipiak, A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  6. Rogoziński K., Usługi rynkowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
  7. Rynek wewnętrzny w 2010 r., informacje i opracowania statystyczne, GUS, Departa-ment Handlu i Usług, Warszawa 2010, http://www.stat.gov.pl.
  8. Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa (z elementami prognozy do roku 2010), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2005, http://www.rcie.katowice.pl/dokument /2/strategia-rozwoju-obszarow-wiejskich-i-rolnictwa.pdf. (22.04.2012).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu