BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bednarek Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Ocena środowiska wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych w świetle krajowych i międzynarodowych standardów kontroli zarządczej
The Analyzing and the Comparison of the Nationaland International Standards of Internal Control Regarding Internal Environmentfor the Public Sector Entities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 42, s. 23-32, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rachunkowość, Kontrola finansowa, Finanse publiczne, Ustawa o finansach publicznych
Accounting, Financial control, Public finance, Act on Public Finance
Note
summ.
Abstract
Nowa ustawa o finansach publicznych oraz standardy kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych wprowadziły kontrolę zarządczą, która jest znacznie szerszym pojęciem niż dotychczasowa kontrola finansowa. Ponadto nowa ustawa nałożyła na kierowników wszystkich jednostek, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ministrów kierujących dziełem obowiązek zapewnienia adekwatnej, efektywnej i skutecznej kontroli zarządczej. Ci ostatni zostali również zobowiązani do składania rocznych oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w jednostkach, które im podlegają. Jednocześnie z powodu nieprawidłowości w funkcjonowaniu kontroli zarządczej kierownicy jednostek mogą być pociągnięci do odpowiedzialności w świetle przepisów o dyscyplinie finansów publicznych.(fragment tekstu)

The new law about public finances and the internal control standards for the public sector entities introduced new duties for the managers regarding the internal control. The general content of these standards of the internal control leaves the large choice in the range of objects, criteria and the measures for the evaluation of the internal control for the entities. Such solution is universal, but also inconvenient for entities, because it requires the studies of solutions adapted to the needs dependent from the character of activity and the risks of the given entity. So it arises the question, how to evaluate the internal environment in the entity of the public sector. The present article presents the analyze of and the comparison of the national and international standards of internal control regarding internal environment for the public sector entities and the proposal of general foundations to his evaluation. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Guidelines For Internal Control Standards For The Public Sector, Internal Control Standards Committee, Belgium 2004.
  2. Kontrola wewnętrzna - zintegrowana koncepcja ramowa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
  3. Standardy kontroli zarządczej dla sektora fi nansów publicznych. Załącznik do komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r., poz. 84.
  4. The Revised Internal Control Standards For Effective Management, Commission of The European Communities, Brussels 2007.
  5. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w I półroczu 2009 r., Informacje i opracowania, GUS, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu