BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maćkowiak Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Rzeczowe aktywa obrotowe w ujęciu krajowych i międzynarodowych regulacji rachunkowości
Inventories in Terms of Polish and International Accounting Standards
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 189-197, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rachunkowość, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Wycena środków trwałych
Accounting, International Financial Reporting Standard, Valuation of fixed assets
Note
summ.
Abstract
Pojęcie zapasów według Ustawy o rachunkowości jest zbieżne z definicją zawartą w rozwiązaniach Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Podstawowe różnice polegają na tym, że MSR nr 2 "Zapasy" rozszerza zakres zapasów na produkty rolne, leśne, zasoby i produkty mineralne, a także grunty i inne nieruchomości przeznaczone do odsprzedaży, które wg Ustawy o rachunkowości ujmowane są, jako inwestycje długoterminowe. Celem artykułu jest wskazanie podobieństw oraz różnic w ujęciu oraz wycenie rzeczowych aktywów obrotowych według uregulowań krajowych jak i międzynarodowych.(fragment tekstu)

Valuation of inventories is regulated by the Polish Accounting Law and by the International Accounting Standards. Undoubtedly the Polish Accounting Law is modeled based on international regulations, however, several issues appear different. Unlike non current assets, a feature characteristic of current assets is their relatively rapid consumption. This determines the way of their valuation. The consumption of assets within a single operating cycle, causes the valuation must illustrate flows in a given period, from both the balance sheet and income statement sides. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przy-kładach, tom 4, LexisNexis, Warszawa.
  2. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przy-kładach, tom 3, LexisNexis, Warszawa.
  3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, tom 1 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2006.
  4. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, tom 2 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2006.
  5. Olchowicz I., Tłaczała A.: Rachunkowości finansowa w przykładach, DIFIN, Warszawa 2008.
  6. Olchowicz I., Tłaczała A.: Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzyna-rodowych standardów, DIFIN, Warszawa, 2008.
  7. Rachunkowość finansowa przedsiębiorstwa według polskiego prawa bilansowego oraz Dyrektyw UE i MSR/MSSF, Ekspert Wydawnictwo doradztwo, Wrocław 2009.
  8. Sprawozdanie finansowe be tajemnic, red. G.K. Świderskiej, DIFIN, Warszawa 2003.
  9. Turyna J.: Standardy sprawozdawczości finansowej. DIFIN, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu