BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bilewicz Ewa (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Dostosowania w krajach azjatyckich po kryzysach z lat dziewięćdziesiątych XX wieku a ich reakcja na globalny kryzys finansowy
Asian's Reforms After the Crisis in 90'S Xx Century and the Reactions of These Economies on Global Financial Crisis in 2008-2009
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 43, s. 17-29, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Rynek kapitałowy, Kryzys finansowy
Capital market, Financial crisis
Note
streszcz., summ..
Abstract
Liberalizacja przepływów kapitałowych i aktywne uczestnictwo na międzynarodowych rynkach finansowych może przynieść gospodarce wiele korzyści. Może się jednak przyczynić do wystąpienia zaburzeń na rynkach finansowych, które mogą przekształcić się w kryzys. (fragment tekstu)

After the Asian financial crisis of 1997-1998 most countries in this region took steps to promote the development of their financial markets, improve debt structures accumulate foreign reserves and decrease dependence from foreign finance. In 2008 the global financial crisis which started in USA, has spread to other countries and caused considerable slowdown. Asian countries were also impacted by tis crisis. They experienced a reversal in foreign capital flows, falling curriencies and stock markets and tightening of credit markets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Asian Development Outlook 2010, Asian Development Bank.
 2. Dąbrowski M., Akumulacja rezerw dewizowych przez kraje na średnim poziomie rozwoju - przezorność czy merkantylizm, w: Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych, red. A. Wojtyna, PWE, Warszawa 2009.
 3. Estrada G., Park D., Ramayandi A., Financial Development and Economic Growth in Developing Asia, "ADB Economics Working Paper Series", Asian Development Bank 2010, No. 233.
 4. Filardo A. i in., The International Financial Crisis: Timeline, Impact and Policy Responses in Asia and the Pacific, w: The International Financial Crisis and Policy Challenges in Asia and the Pacific, "BIS Papers" 2010, No. 52.
 5. Hawkins J., Turner P., Managing Foreign Debt and Liquidity Risks in Emerging Economies: An Overview, "BIS Policy Papers" 2000, No. 8.
 6. Małecki W., Sławiński A., Piasecki R., Żuławska U., Kryzysy walutowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 7. Mesjasz L., Kryzysy finansowe we współczesnej gospodarce światowej, w: Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku, Difin, Warszawa 2003.
 8. Mihajlek D., The Financial Stability Implications of Increased Capital Flows for Emerging Market Economies, w: Financial Globalization and Emerging Market Capital Flows, "BIS Papers" 2009, No. 44.
 9. Regional Economic Outlook, Asia and Pacific - Building a Sustained Recovery, IMF, Washington 2009.
 10. Wajda-Lichy M., Rozwój rynków finansowych i struktura zadłużenia w krajach Azji Południowo- Wschodniej i Ameryki Łacińskiej w świetle zakłóceń na światowych rynkach finansowych, w: Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju, red. A. Wojtyna, PWE, Warszawa 2011.
 11. World Economic Outlook, IMF, April 2005.
 12. World Economic Outlook, IMF, April 2011.
 13. Żywiecka H., Przyczyny i mechanizmy kryzysów walutowych ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia międzynarodowych przepływów kapitałowych, "Materiały i Studia" NBP 2002, nr 145.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu