BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zięba Aleksandra (Uniwersytet Warszawski)
Title
Przedmiot i metodologia rozprawy doktorskiej pt. "Problem rozszerzenia Unii Europejskiej w polityce zagranicznej Republiki Federalnej Niemiec"
The Subject and Methodology of a Doctoral Thesis - "EU Enlargement in the Foreign Policy of the German Federal Republic"
Source
Przegląd Europejski, 2009, nr 2, s. 82-92
Keyword
Rozszerzenie UE
EU enlargement
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Republika Federalna Niemiec (RFN)
Federal Republic of Germany (FRG)
Abstract
Omówiono pracę doktorską Aleksandry Zięby, której głównym zagadnieniem jest problem rozszerzania Unii Europejskiej w polityce zagranicznej zjednoczonych Niemiec. Ukazano także zaangażowanie Niemiec na rzecz rozszerzenia Unii Europejskiej o państwach EFTA, Europy Środkowej i basenu Morza Śródziemnego oraz przygotowań do ewentualnego przyjęcia do UE państw Bałkanów Zachodnich i Turcji.

The paper argues that Germany was very actively involved in the enlargement of the EU to include EFTA member-states and those of Central Europe. Germany linked this process with activities aimed at deepening European integration. For Germany it was an instrument for pursuing state/national interests: welfare, security and growth in a Europe which is peaceful and cooperative. The paper also discusses the research methods employed, as well as the structure and content of the work. It reviews the sources used and the status of research on Germany's European policy The final part of the paper presents the author's findings and final conclusions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Cziomer E. (red.), Nowa rola międzynarodowa Niemiec, "Krakowskie Studia Międzynarodowe" 2006 (III), nr 4.
 2. Cziomer E., Historia Niemiec Współczesnych 1945-2005, Warszawa 2006.
 3. Cziomer E., Niemcy wobec bezpieczeństwa i stabilizacji na Bałkanach ze szczególnym uwzględnieniem konfliktu w Kosowie u progu XXI wieku, "Prace Komisji Środkowoeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności" 2001, t. IX, s. 231-248.
 4. Cziomer E., Niemcy wobec dylematów i wyzwań przyszłego kształtu Unii Europejskiej po jej poszerzeniu, w: M. Stolarczyk (red.), Unia Europejska i Polska wobec dylematów integracyjnych na początku XXI wieku, Toruń 2006, s. 307-324.
 5. Cziomer E., Polityka zagraniczna Niemiec. Kontynuacja i zmiana po zjednoczeniu ze szczególnym uwzględnieniem polityki europejskiej i transatlantyckiej, Warszawa 2005.
 6. Gołembski F. (red.), Tożsamość europejska, Warszawa 2005.
 7. Gołembski F., Droga Turcji do Unii Europejskiej: stan i perspektywy, "Studia i Materiały", PISM, Warszawa 1994.
 8. Gołembski F., Kulturowe aspekty integracji europejskiej, Warszawa 2008.
 9. Gołembski F., Polityka bezpieczeństwa Rumunii, Mołdowy i Bułgarii, Toruń 1996.
 10. Jäger Th., Höse A., Oppermann K. (red.), Deutsche Außenpolitik: Sicherheit, Wohlfahrt, Institutionen und Normen, Wiesbaden 2007.
 11. Kaiser K., Maull H.W. (red.), Deutschlands neue Außenpolitik, t. 1, 2, München 1994, 1995.
 12. Koszel B., Francja i Niemcy w procesie integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi/ Unią Europejską, Poznań 2003.
 13. Koszel B., Mitteleuropa rediviva? Europa Środkowo- i Południowo-Wschodnia w polityce zjednoczonych Niemiec, Poznań 1999.
 14. Koszel B., Polska i Niemcy w Unii Europejskiej. Pola konfliktów i płaszczyzny współpracy, Poznań 2008.
 15. Kukułka J., Problemy teorii stosunków międzynarodowych, Warszawa, 1998.
 16. Kukułka J., Teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2000.
 17. Lippert B. (red.), Bilanz und Folgeprobleme der EU-Erweiterung, Institut für Europäische Politik, Berlin 2004.
 18. Maull H.W. (red.), Germany's Uncertain Power. Foreign Policy of the Berlin Republic, Basingstoke 2006.
 19. Olszyński J., Czynniki determinujące pozycje Niemiec w Unii Europejskiej, w: M.A. Weresa (red.), Niemcy w Unii Europejskiej. Ekonomiczna rola Niemiec, t.1, Warszawa 2004.
 20. Olszyński J., Niemieckie koncepcje integracji Europy, w: W. Małachowski (red.), Polska - Niemcy a rozszerzenie Unii Europejskiej, t. 1, Warszawa 2004.
 21. Schneider H., Jopp M., Schmalz U. (red.), Eine neue deutsche Europapolitik? Rahmenbedingungen - Problemfelder - Optionen, Bonn 2002.
 22. Stolarczyk M., Europejski wymiar stosunków polsko-niemieckich (niektóre aspekty), "Rocznik Nauk Politycznych" 2002 (IV), nr 4, s. 11-33.
 23. Stolarczyk M., Podział i zjednoczenie Niemiec jako elementy ładów europejskich po drugiej wojnie światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1995.
 24. Sulowski S., Polityka europejska Republiki Federalnej Niemiec, Warszawa 2004.
 25. Sulowski S., Uwarunkowania i główne kierunki polityki zagranicznej RFN, Warszawa 2002.
 26. Weidenfeld W. (red.), Die doppelte Integration: Europa und das größere Deutschland. Eine Veröffentlichung der Bertelsmann Stiftung innerhalb der Reihe "Strategien und Optionen für die Zukunft Europas", Gütersloh 2001.
 27. Weidenfeld W., Deutsche Europapolitik. Optionen wirksamer Interessenvertretung, Bonn 1998.
Cited by
Show
ISSN
1641-2478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu