BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fronczek Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Trends in the polish foreign trade and the important penetration rate of the polish market in years 1995-2008
Tendencje w polskim handlu zagranicznym i wskaźnik penetracji importowej polskiego rynku w latach 1995-2008
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 43, s. 43-53, rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Handel zagraniczny
Foreign trade
Note
streszcz.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja zmian jakie pojawiły się w wartości i strukturze handlu zagranicznego Polski pomiędzy 1995 a 2008 rokiem. Podjęto w nim także próbę przeanalizowania poziomu penetracji polskiego rynku przez importowane produkty w układzie geograficznym oraz według grup towarowych. Pierwsza część pracy zawiera krótką charakterystykę kształtowania się sytuacji w polskim handlu zagranicznym w badanym okresie. Uwzględniono w niej zmianę wartości eksportu oraz importu oraz saldo bilansu handlowego naszego kraju. W drugiej części zaprezentowano strukturę geograficzną polskiej wymiany towarowej z zagranicą, a także poziom penetracji naszego rynku przez importowane produkty według trzech grup krajów: rozwiniętych, rozwijających się i Europy Środkowo-Wschodniej. Trzecia część przedstawia ogólną strukturę towarową polskiego handlu zagranicznego i kształtowanie się wskaźnika penetracji importowej polskiego rynku według grup towarów przemysłowych, które stanowią zdecydowaną większość naszych obrotów. Ostatnią częścią pracy jest podsumowanie, zawierające syntetyczne wnioski. (abstrakt oryginalny)

Foreign trade is one of the major factors contributing to an economic growth. Generally, international trade turnover allows the import of modern technologies both as licenses, patents or know-how and as finished goods. The import provides goods and services which cannot be produced internally due to the lack or insufficient supply of raw materials. On the other hand, the export increases GDP generated in the country, which positively affects employment levels and personal incomes. (fragment of text)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Yearbook of Foreign Trade Statistics, Central Statistical Office, Warszawa 1996-2009.
  2. Statistical Yearbook of Industry - Poland, Central Statistical Office, Warszawa 1996-2009.
  3. Resolution of the Council of Ministers as of 7 October 1997 on the Polish Classification of Activity "Journal of Laws" 1997, No. 128, item 829.
  4. Resolution of the Council of Ministers as of 18 March 1997 on the Polish Classification of Products and Services, "Journal of Laws" 1997, No. 42, item 264.
  5. Resolution of the Council of Ministers as of 20 January 2004 on the Polish Classification of Activity, "Journal of Laws" 2004, No. 33, item 289.
  6. Resolution of the Council of Ministers as of 24 December 2007 on the Polish Classification of Activity, "Journal of Laws" 2007, No. 251, item 1885.
  7. Resolution of the Council of Ministers as of 29 October 2008 on the Polish Classification of Products and Services, "Journal of Laws" 2008, No. 207, item 1293.
  8. Resolution of the Council of Ministers as of 6 April 2004 on the Polish Classification of Products and Services, "Journal of Laws" 2004, No. 89, item 844.
  9. Sobczyk M., Statistics, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu