BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kłysik-Uryszek Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Title
Structure of export activity of foreign direct investors in Łódź voivodeship
Struktura exportu spółek z udziałem kapitału zagranicznego w województwie łódzkim
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 43, s. 65-78, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Eksport, Handel zagraniczny
Export, Foreign trade
Note
streszcz., summ..
Abstract
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne sa ważnym źródłem wzmacniania potencjału wytwórczego regionów goszczących. Są one nośnikiem nie tylko kapitału finansowego, ale także wiedzy, nowoczesnych technologii i technik organizacyjnych. Szczególnie pożądany jest napływ inwestycji o charakterze proeksportowym, gdyż dzięki nim nie wzrasta presja konkurencyjna na lokalnym rynku dóbr finalnych. Korzystne efekty dochodowe wynikające z większego wykorzystania lokalnych czynników produkcji (głównie pracy) nie będą wówczas pomniejszane przez negatywne efekty wypychania lokalnych producentów z rynku, a dodatkowo wzbudzone zostaną procesy mnożnikowe (mechanizm mnożnika eksportu). (abstrakt oryginalny)

Foreign direct investments (FDI) are an important source of strengthening the productive potential of host regions. They may not only enhance the volume of productive assets and employment, but also advance the production technology Export-oriented investments are particularly desirable for host regions, because the increase of the use of local resources (and therefore the revenues) is not accompanied by the increase in competition on the local market. That stimulates growth. In addition, due to export-multiplier the beneficial effect of increased prosperity in the region could be multiplied. With the international links of FDI whole economy integrates into the global system becomes more competitive and so it is perceived. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dunning J.H., Explaining Changing Patterns of International Production. In Defense of the Eclectic Theory, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics" 1979, Vol.41.
 2. Eksport oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne firm województwa pomorskiego, ed. S. Umiński, PBS DGA, UG, Gdańsk 2009.
 3. Foreign Direct Investments for Development; Maximizing Benefits, Minimizing Costs, OECD 2002.
 4. http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=1940, maj 2011.
 5. http://www.klasterlodzki.pl/pliki/Strategia_i_plan_wdrozenia.pdf, maj 2011.
 6. http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-1120.htm, maj 2011.
 7. Kłysik-Uryszek A., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu; teoria i praktyka, Cedetu, Warszawa 2010.
 8. Świerkocki J., Zarys ekonomii międzynarodowej, PWE, Warszawa 2011.
 9. Torrès O., Lokalna globalizacja czy globalna lokalizacja. Rozważania na temat globalizacji, in: Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, ed. A. Jewtuchowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 10. Weresa M.A., Skutki inwestycji zagranicznych dla gospodarki kraju przyjmującego - doświadczenia Polski, in: Rola inwestycji zagranicznych w gospodarce, Zeszyt CASE, Warszawa 2002.
 11. Wysokińska Z., Evaluation of the Level of Internationalization of the Region of Łódź in the Market of High Technology Products, "Comparative Economic Research" 2008, Vol. 11, No. 1/2.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu