BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Foremna-Pilarska Monika (Politechnika Koszalińska)
Title
Standardy kontroli zarządczej wyznacznikiem działań w jednostkach sektora finansów publicznych
Standards of the Management Control as a Determinant of Activities in Entities of the Public Finance Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 42, s. 61-67, tabele, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Finanse publiczne, Kontrola, Kontrola zarządcza
Public finance, Control, Management control
Note
summ.
Abstract
Z dniem 1 stycznia 2010 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240) wprowadzające obowiązek kontroli zarządczej, z uwzględnieniem zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych. W myśl przepisów art. 69 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy za funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostce dpowiedzialny jest jej kierownik. Kontrolę zarządczą należy wiązać z zarządzaniem jednostką, a za najistotniejszy jej element należy uznać system wyznaczania celów i zadań oraz monitorowania stopnia ich realizacji.(fragment tekstu)

The management control as well as standards of the management control are quite a novelty, which for experienced persons as well as theoreticians determines the need of talking and writing about the subject. The article was divided into two parts. In the first part standards of the management control as well as the necessity and the essence of using them were described. The second part contains a detailed attribution of activities which should be undertaken in local government entities in order to realise standards of the management control. The article answers practical questions about how to apply regulations implementing the management control and its standards. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Materiały szkoleniowe Przyjazny urzędnik, Toruń 2011.
  2. Materiały wewnętrzne starostwa powiatowego - Koszalin.
  3. Puchacz K.: Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora fi nansów publicznych, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr sp. z o.o., Gdańsk 2010.
  4. Słowińska-Tomtała E.: Kontrola zarządcza w sektorze publicznym, C.H. Beck, Warszawa 2010.
  5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240.
  6. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu