BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kola-Bezka Maria (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce w okresie światowego kryzysu ekonomicznego
Smes in Poland and During the World Economic Crisis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 43, s. 79-89, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kryzys finansowy
Enterprises, Small business, Financial crisis
Note
streszcz., summ..
Abstract
Jednym z głównych problemów gospodarki światowej w ostatnich latach było załamanie koniunktury na rynku międzynarodowym, określane mianem światowego kryzysu ekonomicznego, ponieważ dotknął wszystkie liczące się na świecie kraje. Jego skutkami jest znaczne spowolnienie gospodarcze, a w wielu krajach nawet kurczenie się gospodarek obserwowane przede wszystkim w latach 2008-2010. Symptomy kryzysu pojawiły się już jednak wcześniej, a jego następstwa będą odczuwane także w kolejnych latach. (fragment tekstu)

The article presents a preliminary identification of the effects of the global economic crisis for SMEs in Poland. The analysis refers to the number of enterprises, then number of their workers and levels of average monthly salary per employee. It also applies to changes in SMEs' investment and export activity as well as in results of their business activity in the years 2005-2009. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bank Danych Lokalnych, GUS, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name= indeks, 30 czerwca 2011.
  2. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2008 roku, GUS, Warszawa 2010.
  3. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 roku, GUS, Warszawa 2011.
  4. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2007-2008, red. A. Żołnierski, PARP, Warszawa 2009.
  5. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008- 2009, PARP, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu