BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matkowska Marzena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kryzys gospodarczy a migracje ludności
The Economic Crisis and Migrations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 43, s. 91-105, rys., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Kryzys gospodarczy, Migracja
Economic crisis, Migration
Note
streszcz., summ..
Abstract
Kryzys gospodarczy, który wybuchł w drugiej połowie 2008 roku, spowodował spadek tempa wzrostu w skali świata, produkcji oraz eksportu, a w efekcie zatrudnienia, zwłaszcza w krajach rozwiniętych. Po wielu latach względnie szybkiego wzrostu gospodarczego i poziomu zatrudnienia kryzys wywołał recesję w większości państw Unii Europejskiej. Roczny wzrost PKB w UE zmniejszył się z 2,9% w 2007 roku do 0,9% w 2008 roku, a w 2009 roku aż o 4,6%1. Średnia stopa bezrobocia w UE wzrosła z 7,0% w 2008 roku do prawie 10% w 2009 roku.(fragment tekstu)

The purpose of this article is the presentation of analysis results concerning the impact of the current economic crisis on migrations in Poland and other countries of the European Union. The first part analyses the impact of the crisis on transformation in flows of ppulation both in Polnad and worldwide. The second part examines the situation of immigrants in the labour market in the Polish and EU economies. The last part presents the effects of the crisis on the scale and dynamics of migrant remittances globally, as well as in Poland and in the EU countries. In the end of the article there are shown similarities and differences in the impact of the crisis on migrations in Poland and in the European Union. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bilans płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej za IV kwartał 2010, www.nbp.pl, lipiec 2011
 2. Canuto O., Rafha D., Migration and Remittances. Factbook 2011, www.broldbank.org, lipiec 2011.
 3. Grabowska-Lusińska I., Migration and the Economic Crisis: Implications for Policy in the European Union, IOM, Geneva, marzec 2011.
 4. Europe in Figures. Eurostat Yearbook 2010, www. epp.eurostat.ec.europa.eu, czerwiec 2011.
 5. The Future of Migration: Building Capacities for Change, World Migration Report 2010,
 6. International Organization for Migration, www.iom.int, czerwiec 2011.
 7. Iglicka K., Powroty Polaków w okresie kryzysu gospodarczego. W pętli pułapki migracyjnej, Raporty i Analizy Centrum Stosunków Międzynarodowych nr 1, Warszawa 2009.
 8. Informacje o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2009. Raport GUS, Warszawa 2010, www.stat.gov.pl, maj 2011.
 9. Informacja w sprawie zatrudnienia obywateli polskich w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz obywateli państw EOG w Polsce, raport Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, www.mpips.gov.pl, marzec 2011.
 10. Koehler J., Laczko F., Aghazarm C., Schad J., Migration and the Economic Crisis: Implications for Policy in the EU, IOM, Geneva, www.labourmigration.eu/research, czerwiec 2011.
 11. Metoda szacunku liczby osób przebywających czasowo za granicą w latach 200-2008,
 12. GUS, Departament Badań Demograficznych, www.stat.gov.pl, kwiecień 2011.
 13. Nowe metody szacowania dochodów z pracy Polaków za granicą, w: Bilans płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej za IV kwartał 2007, GUS, Warszawa 2008.
 14. Oblak-Flander A., Population and Social Conditions, "Statistic in Focus" 2011, nr 1, www.eurostat.ec.europa.eu, lipiec 2011.
 15. Polityka migracyjna Polski - stan obecny i działania, raport Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Warszawa 2011, www.mswia.gov.pl, maj 2011.
 16. Ratha D., Outlook for Remittance Flows 2010-2011, "Migration and Development Brief" 2010, nr 12.
 17. Rejestracja oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom, dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, www.mpips.gov.pl, maj 2011.
 18. Rocznik Demograficzny, GUS, Warszawa, za odpowiednie lata.
 19. Statistics in Focus 2010, No. 40, No. 191, www.eurostat.ec.europa.eu, lipiec 2011.
 20. Ustawa o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004, DzU z 2008, poz. 69, z późn. zm. DzU 2006, nr 156; poz. 116, DzU 2007, nr 120, poz. 824; DzU 2010 , nr 236, poz. 1559-1560; DzU 2010, nr 257, poz. 1725.
 21. Vasilewa K.: Population and Social Conditions, "Statistic in Focus" 2010, No. 45, www. eurostat.ec.europa.eu, lipiec 2011.
 22. Zezwolenia na pracę cudzoziemcom, analizy i raporty Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, www.mpips.gov.pl, maj 2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu