BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nadolna Bożena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Informacja i komunikacja jako element kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
Ment of Manathe Information and communication as an Elegementcontrol in the Units of Public Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 42, s. 81-94, rys.,tabele, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Rachunkowość, Finanse publiczne, Kontrola zarządcza
Accounting, Public finance, Management control
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie roli informacji i komunikacji jako elementu kontroli zarządczej w jednostkach sektora fi nansów publicznych. Na wstępie określono determinanty i istotę kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Następnie omówiono znaczenie oraz cechy informacji w tym systemie, jak również zasady jej gromadzenia i przekazywania w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych zarządzających jednostkami tego sektora..(fragment tekstu)

The condition of functioning of the management control system is appropriately structured information system. This article presents the role of information and communication as part of management control in the units of public sector. It discusses the requirements for information in the system of management control and rules for its collection and transmission to meet the information needs of managers. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czerniak J.: Informacja i zarządzanie, PWE, Warszawa 1983.
 2. Griffi n R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2002
 3. Koefl er E.: O wartości informacji, PWN, Warszawa 1968.
 4. Kolman R.: Ilościowe określenie jakości, PWE, Warszawa 1973.
 5. Koźmiński A.K., Piotrowski W.: Zarządzanie - teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1996.
 6. March M., Simon H.: Teoria organizacji, PWN, Warszawa 1964.
 7. Mazur M.: Jakościowa teoria informacji, WNT, Warszawa 1970.
 8. Mockle R.J.: The management control process, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J. 1994.
 9. Morgan G.: Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 1999
 10. Oleński J.: Ekonomika informacji, PWE, Warszawa 2001.
 11. Potocki A.: Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, DIFIN, Warszawa 2008.
 12. Simons H.A.: The Sciences of the Artifi cial, MIT Press, Cambridge, MA 1996.
 13. Silver M.S., Marcus M.L., Beath C.M.: The Information Technology Interaction Model: A Foundation for the MBA core course, MIS Quarterly 1995, 19/3.
 14. Stefanowicz B.: Informacja, Wyd. SGH, Warszawa 2004.
 15. Stoner J.A.F., Freeman R.E, Gilbert D.R.: Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
 16. Shannon C.E.: A Mathematical Theory of Communication, "Bell System Technological Journal" 1948, vol. 27, no. 3/4.
 17. Szaniawski K.: Pragmatyczna wartość informacji, PWN, Warszawa 1969.
 18. Unold J.: Modelowanie dynamiki systemu informacyjnego organizacji, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 19. Wiener N.: Cybernetyka i społeczeństwo, KiW, Warszawa 1960.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu