BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Narękiewicz Jarosław (University of Szczecin, Poland)
Title
Globalny kryzys gospodarczy a rola krajów rozwijających się w handlu międzynarodowym
The Global Economic Crisis and the Role of Developing Countries in International Trade
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 43, s. 119-130, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Kryzys gospodarczy, Handel międzynarodowy, Handel zagraniczny
Economic crisis, International trade, Foreign trade
Note
streszcz., summ..
Abstract
Przemiany w handlu międzynarodowym następują w wyniku oddziaływania bardzo wielu czynników. Mogą one mieć charakter strukturalny (np. długofalowe zmiany w wielkości i strukturze produkcji), koniunkturalny (wahania, a zwłaszcza pogorszenie koniunktury gospodarczej) oraz instytucjonalny (polityka handlowa prowadzona przez poszczególne kraje, ale w coraz większym stopniu również międzynarodowa polityka handlowa). (fragment tekstu)

There have been essential changes in international trade during lat years, wchich affected also its structure. Developing countries, such as China, India or Brazil are playing more and more important role in world export. The changes in international trade are taking place under the influence of many factors which include fluctuation in global economic situation. The paper presents changes in international trade structure in the first decade of the XXI century, with particular emphasis put on the period of global crisis (2008-2009) and its results. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czarny E., Śledziewska K., Zmiany w światowym handlu w latach 1950-2004, "Bank i Kredyt" 2007.
 2. Dudziński J., Boom surowcowy obecnej dekady. Cechy, przyczyny, skutki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 553, Szczecin 2009.
 3. International Trade Statistics 2009, WTO, Geneva 2009.
 4. International Trade Statistics 2010, WTO, Geneva 2010.
 5. Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2009-2012, IBRKK, Warszawa 2011.
 6. Kraje rozwijające się w stosunkach międzynarodowych, red. P. Deszczyński, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2010.
 7. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Wybrane zagadnienia, red. J. Dudziński, H. Nakonieczna- Kisiel, Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2007.
 8. Narękiewicz J., W kwestii klasyfikacji krajów w handlu międzynarodowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 432, Szczecin 2007.
 9. Trade and Development Report 2010, UNCTAD, New York-Geneva, 2010.
 10. World Economic Outlook, IMF, April 2011.
 11. World Trade 2010, Prospects for 2011, Press Release, WTO, 7 April 2011.
 12. World Trade Report 2011. WTO, Geneva 2011.
 13. Zagraniczna polityka gospodarcza Polski 2001-2002. Raport roczny, IKCHZ, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu