BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowacka-Bandosz Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Międzynarodowa konkurencyjność krajów wysoko rozwiniętych w usługach czynnikowych i nieczynniikowych
International Competitiveness of Developed Economies in Factor and Non-factor Services
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 43, s. 131-142, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Usługi
Services
Note
streszcz., summ..
Abstract
W światowym eksporcie usług od wielu lat główną rolę odgrywają kraje wysoko rozwinięte, których gospodarki mają międzynarodową zdolność w rywalizacji o korzyści związane z udziałem w międzynarodowym podziale pracy w usługach. Usługi w handlu międzynarodowym to zróżnicowana grupa usług czynnikowych i nieczynnikowych. W ujęciu długookresowym struktura zapotrzebowania na poszczególne rodzaje usług w wymienionych grupach ewoluowała, włącznie z odpowiednimi przemianami jakościowymi.(fragment tekstu)

The article analyzes the competitiveness of developed economics in the export of various types of factor services and non-factor services. Its aim is to identify their export specialization, as it also determines chances of countries - also Poland - on the improvement of their position in the world export of services.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bosak J., Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania międzynarodowej zdolności konkurencyjnej gospodarki Japonii, "Monografie i Opracowania" nr 153, SGPiS, Warszawa 1984.
  2. Kryzys finansowy. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2009.
  3. Misala J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, Warszawa 2011.
  4. Mongiało D., Kraje OECD w międzynarodowym handlu usługami, "Wiadomości Statystyczne" 2007, nr 4.
  5. Nakonieczna-Kisiel H., Makroekonomiczne aspekty handlu zagranicznego, w: Podstawy handlu zagranicznego, red. J. Dudziński, Difin, Warszawa 2010.
  6. Wpływ kryzysu na globalnym rynku finansowym na PKB i produkcję przemysłową Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w polskim przemyśle przetwórczym, Departament Analiz i Prognoz, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu