BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olszewska Grażyna (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Title
The Development and Effectiveness of Financial Markets
Rozwój a efektywność rynków finansowych
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 43, s. 143-155, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Rynki finansowe, Efektywność
Financial markets, Effectiveness
Note
streszcz., summ..
Abstract
Istnienie rozwiniętego rynku finansowego jest niezbędne dla sprawnego funkcjonowania każdej rozwiniętej gospodarki. Poszczególne fazy rozwoju kapitalizmu wykształciły właściwe sobie instytucje i instrumenty finansowe. Okreslenie "właściwe" rozumiane jest jako odpowiedź rynku finansowego na aktualne zmiany relacji cenowych w gospodarce, które z kolei są motorem tworzenia coraz bardziej efektywnych instytucji obsługujących podmioty gospodarcze. Swobodne oddziaływanie czynników determinujących rozwój rynków finansowych w czasie przechodzenia od kolejnych form kapitalizmu do aktualnego stadium rozwoju gospodarczego, doprowadziło do ukształtowania się "najlepszego" systemu bankowego jako głównego filaru rynku finansowego w gospodarkach poszczególnych krajów.(abstrakt oryginalny)

The existence of a developed financial market is essential for the effective functioning of a developed economy. Particular stages in the development of capitalism have led to the creation of suitable financial institutions and instruments. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bankowość na świecie i w Polsce - stan obecny i tendencje rozwojowe, ed. L. Oręziak Olympus, Warszawa 2001.
 2. Bankowość na świecie i w Polsce, stan obecny i tendencje rozwojowe, ed. L. Oręziak, B. Pietrzak, Olympus, Warszawa 2000-2002.
 3. Berent T., Teoria rynków efektywnych - wyniki badań empirycznych, "Bank i Kredyt" 1993, No. 8-9.
 4. Casals J., Strategie konkurencyjne w europejskiej bankowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 5. Fama E.F., Efficient Capital Markets: A Review of Empirical Work, "Journal of Finance" 1997, No. 25 (2).
 6. Golędzinowski P, Wpływ regulacji systemu bankowego na jego efektywność, "Materiały i Studia" 2009, No. 235.
 7. Grossman S.J., Stiglitz J.E, On the Impossibility of Informationally Efficient Markets, "American Economic Review" 1980, No. 70.
 8. Krahnen J.P., Schmidt R.H., Development Finance as Institution Building. A New Approach to Powerty - Oriented Banking, Westview Press, Boulder-San Francisco-Oxford 1994.
 9. Matthews K., Thompson J., Ekonomika bankowości, PWE, Warszawa 2007.
 10. North D.C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, New York 1990.
 11. Oręziak L., Rynek finansowy Unii Europejskiej, Biblioteka Bankowca, Warszawa 1999.
 12. Prischke J.D., Finance at the Frontier. Debt Capacity and the Role of Credit in the Private Economy, The World Bank, Washington 1991.
 13. Roubini N., Sala-i-Martin X., Financial Represion and Economic Growth, "Journal of Develompent Economics" 1992, No. 39.
 14. Schaal P., Pieniądz i polityka pieniężna, PWE, Warszawa 1996.
 15. Solarz J., Zarządzanie strategiczne w bankach, Poltext, Warszawa 1997.
 16. Stelmach J., Brożek B., Załuski W., Dziesięć wykładów z ekonomii prawa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 17. Szczepańska O., Sotomska-Krzysztofik P., Pawliszyn M., Pawlikowski A., Instytucjonalne uwarunkowania stabilności finansowej na przykładzie wybranych krajów, "Materiały i Studia" 2004, No. 173.
 18. Ziarko-Siwek U., Ocena efektywności informacyjnej wybranych segmentów rynku finansowego w Polsce, "Materiały i Studia" 2004, No. 178.
 19. Żyrzyński J., System finansowy a gospodarka realna: między służebnością a wyobcowaniem, "Ekonomista" 2006, No. 4.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu