BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ostrowska Izabela (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Innowacje w kreowaniu instrumentów marketingu mix przez nowoczesny bank internetowy (na przykładzie mBanku)
Innovations in Creating Modern Instruments of Marketing Mix by Online Bank (on mBank Example))
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2011, nr 19, s. 81-92, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Innowacje finansowe, Marketing-mix, Bankowość wirtualna
Financial innovations, Marketing-mix, Virtual banking
Note
summ.
Company
mBank
Abstract
Usługa bankowa to usługa świadczona przez banki lub inne instytucje finansowe klientom indywidualnym lub podmiotom gospodarczym, realizowana w sposób tradycyjny przy wykorzystaniu oddziału bankowego lub elektroniczny poprzez nowoczesne kanały dystrybucji usług bankowych, takie jak Internet, telefon czy kioski multimedialne. W usługach bankowych, gdzie nie ma konieczności bezpośredniego kontaktu z firmą, na znaczeniu zyskuje obecnie Internet jako kanał dystrybucji usług. Kilka lat temu bankowość elektroniczna w Polsce dopiero się pojawiła (pierwszy bank zaoferował możliwość obsługi konta przez Internet w 1998 roku). Obecnie jest kilka banków działających wyłącznie w Internecie, a oprócz tego większość banków stwarza możliwość obsługi standardowego konta przez ten nowoczesny kanał dystrybucji.

The aim of the article was to show the possibilities offered by composing modern marketing mix instruments by the institution providing the banking services via the Internet. The paper presents aspects of the services assessment by the customer, the importance of distribution, appropriate pricing policy, possible methods of custom brand promotion. Considerations were also supplemented with customer service issues.
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Z. Miklewicz, P. Pluskota, B. Świecka, Usługi bankowe, w: Współczesna ekonomika usług, S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa (red.), Warszawa 2005, s. 329.
 2. 14 października 1998 roku to moment uruchomienia przez Powszechny Bank Gospodarczy w Łodzi pierwszego w Polsce rachunku z dostępem przez Internet, za: www.eurobankier.pl/edu/ multiarticle.html?article_id=817689 (3.12.2010).
 3. www.bankier.pl/wiadomosc/mBank-chce-miec-277-tys-nowych-klientow-w-2011 r-2258658. html (16.12.2010).
 4. http://media.mbank.pl/pr/175635/mbank-po-10-latach-najwiekszym-bankiem-internetowymw- polsce (14.12.2010).
 5. Na podstawie Z. Miklewicz, P. Pluskota, B. Świecka, op.cit., s. 329; M. Pluta-Olearnik, Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa 1999, s. 20-23.
 6. W ustawodawstwie polskim bank definiowany jest jako osoba prawna utworzona zgodnie z przepisami ustawowymi, działająca na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym (Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami Prawo bankowe, DzU 1997, nr 140, poz. 939).
 7. F. Newell, Lojalność.com. Zarządzanie relacjami z klientami w nowej erze marketingu internetowego, IFC Press, Kraków 2002, s. 33.
 8. www.mbank.pl/blog/kategoria,17,wplatomaty.html (14.12.2010).
 9. http://media.mBank.pl/pr/93027/r-ewolucja-w-mBanku-bezplatne-przelewy (15.12.2010).
 10. http://media.mbank.pl/pr/175635/mbank-po-10-latach-najwiekszym-bankiem-internetowymw- polsce (16.12.2010).
 11. A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, Znaczenie informacji dla kształtowania więzi z klientami w firmach usługowych, "Marketing i Rynek" 2006, nr 9, s. 23.
 12. P. Antkowiak, Oblicza lojalności, "Impact" 2001, nr 4, s. 35-36.
 13. www.polecambank.pl (5.12.2010).
 14. M. Cyganek, Lojalny, bo dobrze obsłużony, "Marketing w Praktyce" 2004, nr 7, s. 50.
 15. W. Węgorkiewicz, Raport - Customer Relationship Management cz. I, "Marketing w Praktyce" 2001, nr 12, s. 38-39.
 16. Zob. J. Jurkojć, Lojalność wspomagana systemem komputerowym, "Manager" 2004, nr 10, s. 45.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1509-0507
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu