BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rosa Anna (Politechnika Koszalińska), Rosa Wojciech (Politechnika Koszalińska)
Title
Konstrukcje prawne form prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystywane w optymalizacji podatkowej
The Legal Form Constructions of Entrepreneurial Activity Used in the Tax Optimization
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 40, s. 71-80, rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
System podatkowy, Podatek dochodowy od osób prawnych, Obciążenia podatkowe, Optymalizacja podatkowa
Tax system, Corporate income tax, Tax burdens, Tax optimization
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono wybrane metody minimalizacji obciążenia podatkowego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą przez wykorzystanie mechanizmów prawno-podatkowych. Ponieważ metody optymalizacji podatkowej mają na celu zmniejszenie kosztów podatkowych oraz przeniesienie kapitału do kraju o przyjaznym systemie podatkowym, w artykule szczegółowo scharakteryzowano Cypr, który można wykorzystać w strukturach podatkowych w celu zmniejszenia legalnie płaconych podatków. (fragment tekstu)

Any person operating a business has to pay tax obligations. Source of savings for the company may be tax optimization allows to reduce the tax burden and improve the company's fi nancial results. Among the instruments of the tax optimization can be change of legal form, or relocation to the country applying the more lenient tax policies. The paper presents a method to minimize the tax burden, and also presents Cyprus, which can be used in the tax structure to reduce taxes legally payable by the company. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ambasada Cypru: Taxes, http://www.cyprustrade.pl/.
 2. Bień A., Bień W., Dochody z kapitałów i ich opodatkowanie, Difi n, Warszawa 2006.
 3. Katner J.W., Prawo cywilne i handlowe w zarysie, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009.
 4. Kudert S., Jamroży M., Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorstw, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2007.
 5. Patyk J., Instrumenty optymalizacji podatkowej a nadużywanie prawa, w: Finanse przedsiębiorstw i Finanse publiczne. Wybrane aspekty, red. A. Uziębło, M. Kalinowski, M. Pronobis, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Warszawa 2010, t. 6.
 6. Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 4 czerwca 1992 roku.
 7. Ustawa z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2000, nr 54, poz. 654, z późn. zm.
 8. Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, DzU 2000, nr 94, poz. 1037, art. 151 § 4.
 9. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych, tekst jednolity z dnia 27.12.2010, DzU 2000, nr 14, poz. 176, z późn. zm.
 10. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, DzU 2004, nr 146, poz. 1546.
 11. Zakrzewska L., W życiu pewne są tylko podatki i śmierć, "Twój Biznes", http://twojbiznes. infor.pl/index.php/dzialy/nasz-gosc/artykul-1142268.html.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu