BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobiech Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Opodatkowanie wkładów niepieniężnych w spółkach osobowych
Taxations of Contributions in Kind to Partnerships
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 40, s. 91-101, bibliogr. 14 poz.
Keyword
System podatkowy, Aport rzeczowy, Opodatkowanie, Spółki
Tax system, Real contribution, Taxation, Companies
Note
streszcz., summ..
Abstract
Określenie skutków związanych z wniesieniem wkładu w postaci aportu do spółek osobowych związane jest z wątpliwościami, czy taka sytuacja rodzi obowiązek podatkowy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fi zycznych. Konstytucyjna zasada państwa prawnego wymaga jak najbardziej precyzyjnego ukształtowania ustawowego stanu faktycznego, aby zapobiegać arbitralności w procesie stosowania prawa przez organy skarbowe i sądy administracyjne. Problemy związane z opodatkowaniem wkładów niepieniężnych są przykładem na to, jak chaotyczne poszukiwanie źródeł podatku może prowadzić do zróżnicowanego traktowania czynności, które z gospodarczego punktu widzenia rodzą podobne skutki. W wyniku uchwalonej w 2010 roku nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: PDOF) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: PDOP) od 1 stycznia 2011 roku we wskazanych aktach prawnych usunięto wątpliwości dotyczące tego, czy wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, chociaż w doktrynie podatkowej przeważało stanowisko, że czynności te są neutralne podatkowo.(fragment tekstu)

Bring a contribution to partnerships may result tax consequences on the ground of personal income tax. The tax regulations which are in force sometimes do not correspond with the respective regulations of Polish Commercial Code. Various positions of the tax authorities and administrative courts made it necessary to change the law. The paper attempts to assess how tax law matches to asset structure of partnerships. It becomes important to estimate the consequences of amendments, taking effect from 1 January 2011 to the Personal Income Tax Act. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartosiewicz A., Zwolnienie dla aportów nie oznacza, że wcześniej były opodatkowane, "Rzeczpospolita" z dnia 4 stycznia 2011 r.
 2. Gałęza J., Grzymała M., Skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej, "Jurysdykcja Podatkowa" 2008, nr 6.
 3. Kidyba A., Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia, Warszawa 2007 r.
 4. Kołacki M. Tomczykowski, Aport do spółki osobowej: z daniną czy bez daniny, "Rzeczpospolita" z 14 września 2010 r.
 5. Kozieł G., Przesłanki przenoszalności praw i obowiązków wspólników w handlowych spółkach osobowych, "Przegląd Prawa Handlowego" 2003, nr 11.
 6. Korczyński I., Podatkowoprawny stan faktyczny, w: Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, red. B. Brzeziński, Toruń 2009.
 7. Maleszyk E., Udział kapitałowy w spółce jawnej, "Przegląd Prawa Handlowego" 2004, nr 1.
 8. Mariański A., Podatkowe aspekty przystępowania i występowania z osobowych spółek handlowych, "Przegląd Podatkowy" 2010, nr 7.
 9. Nowacki A., Udział kapitałowy w spółce jawnej, "Przegląd Prawa Handlowego" 2004, nr 6.
 10. Pęczyk-Tofel A., Wewnętrzne stosunki majątkowe w handlowych spółkach osobowych, "Prawo Spółek" 2010, nr 1.
 11. Pęczyk-Tofel A., Tofel M.S., Konsekwencje podatkowe wniesienia aportu do spółki osobowej, "Monitor Podatkowy" 2008, nr 12.
 12. Prawo podatkowe przedsiębiorców, red. H. Litwińczuk, Warszawa 2008.
 13. Siemiątkowski T., Potrzeszcz R., Konsekwencje wprowadzenia do kodeksu spółek handlowych pojęcia udziału kapitałowego, "Przegląd Prawa Handlowego" 2001, nr 4.
 14. Sołtysiński S., w:, System Prawa Prywatnego. Prawo spółek osobowych, red. A. Szajkowski, t. XVI, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu