BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Budziewicz-Guźlecka Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński), Drab-Kurowska Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
E-administracja w Polsce
E-administration in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 366-373, bibliogr. 5 poz., tab.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Keyword
e-administracja, Informatyzacja administracji państwowej, Sektor publiczny
e-government, Computerization of state administration, Public sector
Note
summ.
Abstract
E-administrację definiuje się jako wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w administracji publicznej w powiązaniu ze zmianą organizacyjną oraz nowymi umiejętnościami w celu udoskonalenia usług publicznych i procesów demokratycznych, a także wzmocnienia wsparcia dla polityki publicznej. E-administrację uznaje się za czynnik umożliwiający realizację lepszej i skuteczniejszej administracji, poprzez doskonalenie rozwoju i wdrożenia polityki publicznej oraz wsparcie sektora publicznego w świadczeniu większej liczby lepszych usług przy mniejszych zasobach. Ponadto umożliwia sektorowi publicznemu podtrzymanie i wzmocnienie sprawowania rządów w gospodarce opartej na wiedzy. Priorytetowym celem e-administracji jest modernizacja i innowacja w sektorze publicznym.

In this article the development of e-government services in Poland was presented. This article shows role of e-government for social and economic development. Citizen's access to public administration services via Internet in Poland will be analyzed, and if this is developed enough and don't differ from EU standards.
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Badanie wpływu informatyzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2011 roku, Raport z badania ilościowego zrealizowanego na zlecenie MSWiA, Warszawa, sierpień 2011.
  2. Grodzka D., E-administracja w Polsce, Infos nr 18, Biuro Analiz Sejmowych, 05.07.2007.
  3. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Rola e-administracji w przyszłości Europy, Bruksela 2003, COM (2003) 567, wersja ostateczna.
  4. Millard J., Shahin J., Warren R., Leitner C., Towards the eGovernment vision for EU in 2010: Research policy challenges, dla Instytutu Perspektywicznych Badań Technologicznych, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna, Wspólne Centrum Badawcze, Sewilla 2006.
  5. Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-administracja, Projekt SIRMA jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa, Tarnów 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu