BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojciuk Marta (Politechnika Białostocka), Walicka Monika (Politechnika Białostocka)
Title
Otoczenie podatkowe a funkcjonowanie małych przedsiębiorstw
Tax Environment of Small Business' Activities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 40, s. 149-158, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Otoczenie podatkowe, Otoczenie przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Obciążenia podatkowe
Tax environment, Enterprise environment, Small business, Tax burdens
Note
streszcz., summ..
Country
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstract
Rozpatrywanie znaczenia podatku w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej jest związane z sytuacją wewnętrzną podmiotu, a także z otoczeniem zewnętrznym, w którym on funkcjonuje. Dlatego w artykule zbadano główne problemy, jakie niesie za sobą otoczenie podatkowe. Ze względu na obszerność zagadnienia poruszono tylko wybrane problemy podatkowe, z którymi borykają się w codziennej działalności podlaskie przedsiębiorstwa. W zarządzaniu małym przedsiębiorstwem nieodzowne jest uwzględnienie otoczenia podatkowego. Podatek jest związany z sytuacją wewnętrzną podmiotu gospodarczego i może być ograniczeniem prowadzonej działalności, a przedsiębiorstwo powinno mieć możliwość neutralizowania wpływu podatków. Często już sam system podatkowy stwarza określone szanse, których wykorzystanie zależy od posiadanych przez podatnika zasobów oraz wiedzy.(fragment tekstu)

Examining the impact burden of taxation of the income on the enterprise decisions it can be concluded that they are one of the basic elements of the decision situations. The company do not remain indifferent to the impact of taxes, which is refl ected in the tax policy. Based on own studies, the article presents the impact of the tax environment on the development of businesses in the podlaskie voivodship. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  2. Janasz K., Janasz W., Wiśniewska J., Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie, Difi n, Warszawa 2007.
  3. Kaczmarek B., Organizacje. Polityka, władza, struktury, Warszawa 2004.
  4. Piotrkowski K., Organizacja i zarządzanie, Wyższa Szkoła Ekonomiczna Almamer, Warszawa 2006.
  5. Poszwa M., Zarządzanie podatkami w małej i średniej fi rmie, C.H. Beck, Warszawa 2007.
  6. PriceWaterhouseCoopers and World Bank, annual reports: Paying Taxes Doing Business 2006-2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu