BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bury Agata (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim)
Title
Wydatki prawnie zdeterminowane w budżecie państwa
Legally Determined Expenditure in a State Budget
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 23-34, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Finanse publiczne, Budżet państwa, Wydatki budżetowe, Budżet obronny
Public finance, State budget, Budget expenditures, Military budget
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł omawia prawnie zdeterminowane wydatki budżetu państwa. Należą do nich przede wszystkim: subwencje dla samorządu terytorialnego, obsługa długu publicznego, dotacje do funduszów emerytalno-rentowych, składka na rzecz Unii Europejskiej, a także wydatki na infrastrukturę drogową i kolejową czy na wydatki związane z obronnością. Krótka analiza poszczególnych tytułów wydatkowych prowadzi do stwierdzenia, że udział wydatków prawnie zdeterminowanych przekracza 70% ogółu wydatków budżetu państwa, co działa krępująco na podejmowanie decyzji w zakresie wydatkowania środków budżetowych. (abstrakt oryginalny)

The paper is about legally determined expenditure of a state budget in Poland. Determined (rigid) expenditures are: general subventions for local government units, servicing the State Treasury debt, earmarked subsidies for social security system, a membership fee for European Union, and also expenditure on road's and railways' infrastructure or on national defence. After short analysis of its it can be concluded, that there is more than 70% determined expenditure in all state budgets. Taking decisions of budget is unfortunately constrained by these rigid expenditure. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Mekiński M.: Aneks 1. Prawnie zdeterminowane wydatki budżetu państwa, [w:] Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, red. T. Lubińska, Difin, Warszawa 2009.
  2. Markiewicz M., Siwińska J.: Wydatki sztywne budżetu państwa, Studia i Analizy CASE nr 249, Wydawnictwo Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2003.
  3. Osiatyński J.: Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  4. Żyżyński J.: Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu