BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ganc Marzena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Podatek rolny w relacji do produkcji, przychodów i przepływów pieniężnych w gospodarstwach prowadzących rachunkowość rolną FADN
Agricultural Tax Versus Production, Sales Income and Cash Flows in Agricultural Farms in FADN System
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 51-60, tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Rolnictwo, Rachunkowość rolna, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR), Podatek rolny
Agriculture, Agricultural accountancy, Farm Accountancy Data Network (FADN), Agricultural tax
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem przeprowadzonych badań było określenie relacji obciążeń podatkiem rolnym w odniesieniu do produkcji, przychodów oraz przepływów pieniężnych w indywidualnych gospodarstwach rolniczych. Kwota płaconego podatku rolnego w odniesieniu do produkcji rolniczej, w ujęciu wartościowym, była znacznym obciążeniem. Podatek rolny jest kategorią uzależnioną przede wszystkim od powierzchni gospodarstwa oraz od rynkowej ceny 1 kwintala żyta, co uniemożliwia kształtowanie obciążeń fiskalnych z tego zakresu w stosunku do uzyskiwanych dochodów w gospodarstwie. Niezależnie od wyników gospodarstwa, podatek rolny jest obciążeniem tej samej wysokości, stąd tak wysokie wskaźniki omawianych relacji. (abstrakt oryginalny)

The paper presents relations between agricultural tax and production, sales income and cash flows in agricultural farms. The relationship between agricultural tax and volume of production, sales income and cash flows was comparatively high. Therefore, it could be ascertained that agriculture tax was relatively high tax burden for farmers and did not contribute to their activity production strategy. Most of farmers were against the implementation of income tax instead agriculture tax.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dziemianowicz R., Przygodzka R.: Zasady opodatkowania gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej i możliwości ich adaptacji w Polsce, "Wieś i Rolnictwo" 2006, nr 2 (131).
  2. Gomułowicz A., Małecki J.: Podatki i prawo podatkowe, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2004.
  3. Gruziel K., Wasilewski M.: Podatek rolny a podatek dochodowy w gospodarstwach rolniczych - konsekwencje zmian, "Wieś i Rolnictwo" 2008, nr 2 (139).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu