BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalczyk Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Inwestycje rzeczowe w jednostkach samorządu terytorialnego
Material Investment in Local Government
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 81-91, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Samorząd terytorialny, Inwestycje rzeczowe, Sektor prywatny, Sektor publiczny
Local government, Real investments, Private sector, Public sector
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie różnic pomiędzy inwestycjami w sektorze prywatnym a inwestycjami w sektorze publicznym (jednostkach samorządu terytorialnego). W jednostkach samorządu terytorialnego inwestycje mają wymiar społeczny, mają przynosić korzyści jej mieszkańcom. Natomiast w przedsiębiorstwach prywatnych podstawą oceny efektywności inwestycji jest zysk. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is showing the different of investment in public sector and in private companies. In public sector (local government) investment should be useful for inhabitant of community, in private companies the main point of investment is profit. That's way in local government the basis to estimate effective of material investment is community measure.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brunka M., Kumorek B., Łuczak-Kumorek E.: Słownik samorządu terytorialnego, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2003.
 2. Dylewski M.: Metody oceny efektywności projektów i programów, [w:] M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj: Finanse samorządowe. Narzędzia. Decyzje. Procesy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 3. Filipiak B.: Preliminowanie inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj: Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Municipium, Warszawa 2004.
 4. Gabrusewicz W., Kołaczyk Z.: Bilans - wartość poznawcza i analityczna, Difin, Warszawa 2005.
 5. Ickiewicz J.: Istota i klasyfikacja inwestycji rzeczowych, [w:] Finanse przedsiębiorstwa, red. J. Szczepański, L. Szyszko, PWE, Warszawa 2007.
 6. Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 7. Jajuga T.: Analiza inwestycji w przedsiębiorstwie, [w:] K. Jajuga, T, Jajuga: Inwestycje. Instrumenty finansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2007.
 8. Nowe zarzadzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, red. T. Lubińska, Difin, Warszawa 2009.
 9. Nowak E.: Istota inwestycji, ich opłacalność i ryzyko, [w]: E. Nowak, E. Pielichaty, M. Poszwa: Rachunek opłacalności inwestowania, PWE, Warszawa 1999.
 10. Sierpińska M., Jachna T.: Metody podejmowania decyzji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 11. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 12. Wojciechowski E.: Zarzadzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu