BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kruchok Nataliya (National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine)
Title
The Necessity of Creating a New World Currency
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 93-98, rys., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Teoria finansów, Dolar amerykański (USD), Dolar w systemie walutowym, Złoto
Financial theory, United States dollar (USD), Dollar in currency system, Gold
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł omawia główne sprzeczności w międzynarodowych stosunkach walutowych wynikające z korzystania z dolara jako waluty światowej, wkrótce po tym jak standard złota został wyeliminowany. Autorka wskazuje się, że jest to jedno ze źródeł globalnego kryzysu finansowego. Niezbędne jest opracowanie kryteriów i wymagań dotyczących nowej waluty światowej.Postuluje że za pomocą tej nowej globalnej waluty jako waluty rezerwowej można doprowadzić do przyszłego ustabilizowanego wzrostu.

This paper raises concerns about the most recent global currency situation and provides an idea for what future globalization will look like under a global currency. The main contradiction in international currency relations has been a consequence of using the USD as the global currency soon after the gold standard was eliminated. It is indicated that the origin of the global financial crisis was predictable and is the consequence of global economic development under the conditions of globalization without any efficient global currency system being in place to effectively tether the global economy. The criteria and requirements for a new global currency as a necessary prerequisite of the efficient global currency system's functioning have been formulated. It has been postulated that using this new global currency as a reserve currency by nationaleconomies could help the global economy in its efforts for future stabilized growth.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Alikseychuk A., Lyashenko U.: Money and credit. Course of lectures, Publishing house "Diya", Kiev 2000.
  2. McConnell Campbell R., Brue Stanley L.: Economics: principles, problems and policy, Publishing house "Khagar-Demos", Kiev 1993.
  3. Milanov M.: Encyclopaedic dictionary of businessman: Management, Marketing, Informatics, Publishing house "Technica", Kiev 1993.
  4. Polyachenko V., Palyvoda K., Gaydutskyy P.: Global hypothec crisis, Publishing house "Vipol", Kiev 2008.
  5. Samuelson P., Nordhaus W.: Macroeconomics, Publishing house "Osnovy", Kiev 1995. Samuelson P., Nordhaus W.: Macroeconomics, Publishing house "Osnovy", Kiev 1995.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu