BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Luciński Witold (Politechnika Łódzka)
Title
Wizja rozwoju Polski w świetle danych statystycznych
Vision of the Polish Development in the Statistical Light
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 115-126, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Statystyka, Rozwój gospodarczy państwa, Prognozy gospodarcze
Statistics, Economic development of the country, Economic forecast
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem tego artykułu jest próba oceny w oparciu o dane statystyczne stanu przygotowania Polski do zdynamizowanego rozwoju w nadchodzących latach, umożliwiającego realizację ambitnych zamierzeń gospodarczych i społecznych. W opracowaniu autor prezentuje rozmaite długookresowe miary oceny zjawisk gospodarczych i społecznych, próbując ocenić szanse rozwojowe Polski w nadchodzących latach. W stosunku do wybranych krajów Unii Europejskiej Polska jest klasyfikowana na bardzo odległych pozycjach. W świetle danych statystycznych Polska należy do grupy krajów w niewielkim stopniu dbających o swój długookresowy rozwój gospodarczo-społeczny, co niedobrze rokuje na przyszłość. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to examine whether Poland is prepared to the dynamic development allowing realizing ambitious economic and social goals in long term period. Presented the longterm indices describing phenomena substantially affecting Poland's future are highly pessimistic. Conclusion is that Poland belongs to the group of countries not looking after the future economic and social development too much, which portends badly for the future.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. 1989-2009. 20 lat po upadku gospodarki socjalistycznej. Transformacja, wzrost gospodarczy i konwergencja w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Konferencja zorganizowana przez Narodowy Bank Polski w dniach 5-6 czerwca 2009, Statistical annex.
 2. Dutta S., Mia I.: ICT for Sustainability. Global Information Technology Report 2009-2010, World Economic Forum Geneva, 2010.
 3. Eurostat 2010.
 4. Informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, I półrocze 2000, GUS, Warszawa 2000.
 5. Kleiber M.: Narodowy program Foresight - Polska 2020, "Rzeczpospolita" z 4 stycznia 2009 r.
 6. Luciński W.: Możliwości stymulowania rozwoju polskiej gospodarki poprzez fundusze private equity wspierane przez sektor banków komercyjnych, Politechnika Łódzka, Łódź 2009, r. 2.
 7. Mączyńska E.: Słowo od Wydawcy, [w:] Polityka gospodarcza a rozwój kraju, red. U. Płowiec, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 8. Mujżel J.: Wysoki wzrost gospodarczy jest potrzebny Polsce jak powietrze, [w:] Jaka polityka gospodarcza dla Polski, red. U. Płowiec, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001, t. 2.
 9. Pangsy-Kania S.: Konkurencyjność polskiej gospodarki przez pryzmat międzynarodowych rankingów, [w:] Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, red. A. Manikowski, A. Psyk,Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2004, wersja elektroniczna http://www.konferencja.edu.pl/ref8/pdf/pl/pangsy-kania-gdansk.pdf.
 10. Podstawy makroekonomii, red. W. Jarmołowicz, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2008.
 11. Raport o inflacji, Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej, Warszawa, październik 2010 r.
 12. Raporty The Global Information Technology Report, World Economic Forum Geneva w latach 2001- 2010.
 13. Sadowski Z.: Czynniki wzrostu gospodarczego Polski a polityka gospodarcza w okresie przed i po akcesji do Unii Europejskiej, [w:] Jaka polityka gospodarcza dla Polski, red. U. Płowiec, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001, t. 2.
 14. Schwarb K.: Wstęp do raportu Mobility in the Networked World, [w:] S. Dutta, I. Mia: The Global Information Technology Report 2008-2009, World Economic Forum Geneva 2009.
 15. The European Research Area: New Perspectives GREEN PAPER COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES Brussels, 4.04.2007 COM(2007) 161 final.
 16. Working together for growth and jobs. A new start for the Lisbon Strategy COMMUNICATION TO THE SPRING EUROPEAN COUNCIL COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES Brussels, 2.02.2005 COM (2005) 24.
 17. Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) w Polsce w latach 1950-2006, Polska Statystyka Publiczna, GUS, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu