BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mądra Magdalena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Zróżnicowanie obciążenia podatkiem rolnym indywidualnych gospodarstw rolniczych w zależności od siły ekonomicznej
The Diversification of Agriculture Tax Burden in Farms According to their Economic Power
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 147-156, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rolnictwo, Podatek rolny, Gospodarstwa rolne, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR)
Agriculture, Agricultural tax, Arable farm, Farm Accountancy Data Network (FADN)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem badań była identyfikacja i analiza głównych problemów związanych z opodatkowaniem gospodarstw rolniczych w Polsce. Badania przeprowadzono w gospodarstwach rolniczych prowadzących rachunkowość rolną w ramach systemu FADN w latach 2004-2009, w czterech regionach FADN w Polsce. System opodatkowania rolnictwa wywiera mały wpływ na sytuację dochodową gospodarstw, z uwagi na niski wskaźnik obciążenia zobowiązaniami fiskalnymi. Pomimo to jego wyższy poziom występuje w gospodarstwach najsłabszych ekonomicznie. (abstrakt oryginalny)

The elaboration identifies and analyzes the main problem of agriculture taxation in Poland. The conduced researched examined farms which were included in agriculture accounting within the framework of the FADN system. The researched covers the data for 2004-2009. The elaboration presents results for agricultural farms located in Poland in four FADN regions. The agriculture tax system noticed small importance on the income situation of farms. It reflected the low level of agriculture tax burden in relation to agriculture income. However the group of farms with the lowest level of Economic Size Unit recorded higher level of agriculture tax burden.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Hanusz A., Niezgoda A., Czerski P.: Dochody budżetu gminy, Wydawnictwo Wolters Kluwers, Warszawa 2006.
  2. Kulawik J.: Kapitał w rolnictwie, Studia i Monografie Instytutu Ekonomiki i Gospodarki Żywnościowej, nr 76, Warszawa 1995.
  3. Osuch D., Goraj L., Skarżyńska A., Grabowska K.: Plan wyboru próby gospodarstw rolnych polskiego FADN, Wydawnictwo IERIGŻ-PIB, Warszawa 2004.
  4. Przygodzka R.: Fiskalne instrumenty wspierania rozwoju rolnictwa - przyczyny stosowania, mechanizmy i skutki, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.
  5. Rosiński R.: Polski system podatkowy - poszukiwanie optymalnych rozwiązań, Difin, Warszawa 2008.
  6. Informacyjna Agencja Radiowa, 26.10.2010 r.
  7. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z  gospodarstw rolnych oraz w Commission Regulation (EC) No 730/2004 of 19 April 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu