BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rutkowska-Podołowska Małgorzata (Politechnika Wrocławska), Pakulska Jolanta (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli)
Title
Wpływ idei rozwoju zrównoważonego na finanse firm
Effect of the Idea of Sustainable Development Finance Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 157-164, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Finanse przedsiębiorstwa, Rozwój zrównoważony
Enterprise finance, Sustainable development
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule omówiono rozwój zrównoważony. Następnie z jednej strony pokazano rolę gospodarczą zrównoważonego rozwoju, z drugiej natomiast - jego rolę społeczną. W dalszej części opracowania wskazano na wnioski wypływające z idei zrównoważonego rozwoju dla finansów firm. (abstrakt oryginalny)

Sustainable development has been presented in this article. Then, on the one hand shows the role of economic sustainable development, on the other, its social role. The rest of the development indicated on the conclusions drawn from the idea of sustainable development for the finance companies(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk J.: Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
 2. Ayres R.: Eco-thermodynamics: economics and the second law, Ecological economics, Vol. 26, 1998.
 3. Business Strategy for Sustainable Development: Leadership and Accountability for the 90s., IISD, WBCSD Deloitte & Touche, Winnipeg p. 1, 1992.
 4. Blaug M.: Teoria ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 5. Graczyk M.: Ocena cyklu życia jako dobra praktyka promowania zasad zrównoważonego rozwoju na poziomie przedsiębiorstw, [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy, red. E. Sidorczuk-Pietraszko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
 6. Oświadczenie z Rio, 1972, World Charter for Nature, Stockholm Conference.
 7. Piontek F.: Kontrowersje i dylematy wokół rozwoju zrównoważonego i trwałego, [w:] Ekonomia a rozwój zrównoważony, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2001.
 8. Poskrobko B.: Podstawy polityki ekologicznej, [w:] K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki: Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa 1998.
 9. Rutkowska M., Kozyra P.: Problemy zrównoważonego rozwoju a ubezpieczenia ekologiczne, "Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis. Oeconomica" 2007, nr 49, Wydawnictwo Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2007.
 10. Siekierski J., Rutkowska M.: Zrównoważony rozwój jako koncepcja w naukach ekonomicznych, [w:] Rozwój zasobów kapitału ludzkiego obszarów wiejskich, Studia i Prace Wydziału nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 8, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
 11. Stappen R.K.: Der Wise Consensus - Die Voraussetzung für nachhaltige Entscheidungen und Problemlösungen im 21. Jahrhundert, 2006.
 12. Żuchowski I.: Wpływ świadomości idei zrównoważonego rozwoju na funkcjonowanie przedsiębiorstw, [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy, red. E. Sidorczuk-Pietraszko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu