BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Flejterski Stanisław (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Proglobaliści, antyglobaliści i alterglobaliści. Spojrzenie z punktu widzenia zarządzania finansami
Pro-Globalists, Anti-Globalists and Alter-Globalists: a Financial Management's Point of View
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 243-254, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Globalizacja, Zarządzanie finansami, Ruchy społeczne, Alterglobalizacja
Globalization, Financial management, Social movements, Alterglobalization
Note
streszcz., summ..
Abstract
Na przełomie wieków XX i XXI globalizacja stała się jednym z najczęściej używanych słów, szczególnie w tekstach publicystycznych i polityczno-ekonomicznych. Termin "globalizacja" i jemu pokrewne należą nadal do najmodniejszych i współcześnie najczęściej używanych pojęć - niektórzy twierdzą, że wręcz nadużywanych przez wielu badaczy i publicystów. Problemem zasadniczym w gospodarce globalnej była i jest kwestia jej zwycięzców i przegranych. Globalizacja ze swoją intensywną i dynamiczną ekspansją wywołuje na świecie krańcowo odmienne reakcje. Jak praktycznie każde znaczące zjawisko społeczno-ekonomiczne, również globalizacja związana była i jest z nowymi szansami i wyzwaniami, ale także z nowymi rodzajami ryzyka i zagrożeniami. Wydaje się, że w kwestii globalizacji wszyscy mają trochę racji i jednocześnie nikt nie ma racji absolutnej. Rację mają - z makroekonomicznego punktu widzenia - proglobaliści, trudno też odmówić racji antyglobalistom i alterglobalistom, oceniającym globalizację z punktu widzenia mikro. W tej sytuacji pozostaje poszukiwanie równowagi między "przeglobalizowaniem" a "niedoglobalizowaniem". (abstrakt oryginalny)

Still at the end of the 20th century it was a common belief that the world had just entered a new civilisational paradigm, compeletely different from all the previous ones in the history of mankind. The new paradigm was called 'globalisation' and although it had never been precisely defined the term stirred up a very animated dispute: there were fervent enthusiasts and fervent opponents of everything that was so inexactly defined as globalisation. Both enthusiasts and opponents agreed what phenomena made globalisation up, but the assessment of those phenomena was diametrically different; according to the enthusiasts globalisation reduced famine in the world, stimulated development and growth, decreased unemployment, improved the quality of natural environment, created a new global democracy and was the only reasonable option for mankind; and according to the opponents globalisation increased famine in the world, made development and growth stop or even diminish, aggravated unemployment, lowered the quality of natural environment, destroyed human solidarity, stimulated corruption and was a path to hell. Unexpectedly at the end of the first decade of the 21st century the whole dispute over globalisation - so hot a few years before - died away. Why? The dispute might have become pointless, as globalisation - however imprecisely it has been defined - itself might have died away. But what has it been replaced by?(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Attali J.: Zachód. 10 lat przed totalnym bankructwem?, Studio EMKA, Warszawa 2010.
 2. Barber B.R.: Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, WWL Muza SA, Warszawa 2008.
 3. Bogle J.C.: Dość. Prawdziwe miary bogactwa, biznesu i życia, PTE, Warszawa 2009.
 4. Flejterski S., Wahl P.: Ekonomia globalna. Synteza, Difin, Warszawa 2003.
 5. Flejterski S.: Wstęp do syntezy globalnego kryzysu finansowego, [w:] Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, red. J. Szambelańczyk, ZBP, Warszawa 2009.
 6. Friedman T.L.: Świat jest płaski. Krótka historia XXI wieku, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2006.
 7. Huntington S.P.: The Clash of Civilizations and Remaking of the World Order, Touchstone, Nowy Jork 1996.
 8. Klein N.: Doktryna szoku, MUZA SA, Warszawa 2008.
 9. Klein N.: No Logo, Świat Literacki, Izabelin 2004.
 10. Kołodko G.W.: Świat na wyciągnięcie myśli, Prószyński i S-ka, Warszawa 2010.
 11. Kołodko G.W.: Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
 12. Korten D.: Świat po kapitalizmie. Alternatywy dla globalizacji, Stowarzyszenie Obywatel, Łódź 2002.
 13. Ritzer G.: Mcdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa 1999.
 14. Sachs J.: Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia, WN PWN, Warszawa 2006.
 15. Soto De J.H.: Sprawiedliwość a efektywność, Fijor Publishing, Warszawa 2010.
 16. Stiglitz J.E.: Globalizacja, WN PWN, Warszawa 2004.
 17. Sztompka P.: Szok przyszłości. Dziesięć dylematów XXI wieku, "Wprost" 2003, nr 1.
 18. Zakaria F.: The Post-American World, W.W. Norton &Co. Inc., New York 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu