BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Puchalska Katarzyna (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Global Capital Flows in the Form of FDI in Contemporary World
Globalne przepływy kapitału w formie biz we współczesnym świecie
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 43, s. 183-193, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Rynek kapitałowy
Capital market
Note
streszcz., summ..
Abstract
Współczesna gospodarka światowa w szybkim tempie stała się gospodarką globalną opartą na wewnątrzgałeziowym podziale pracy, w którym dominującą rolę zajmują korporacje międzynarodowe (KTN) pełniące rolę międzynarodowych kanałów, przez które przepływają dobra, usługi, technologie, ludzie i kapitał zwłaszcza w postaci inwestycji bezpośrednich. Cechą odróżniającą BIZ od innych form międzynarodowych przepływów kapitałowych jest to, że powodują przeniesienie części lub całości praw do zarządzania przedsiębiorstwem bezpośredniego inwestowania.(fragment tekstu)

The modern world economy rapidly became a global economy based on intra-industry division of labour, in which transnational corporations play the dominant role, simultaneously acting as international channels, through which goods, services, technologies, people and capital flow, especially in the form of direct investment. The feature that distinguishes FDI from other forms of international capital flows is that they cause the transfer of some or all the rights to manage the direct investment enterprise.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Buckley A., Inwestycje zagraniczne - składniki, wartości i ocena, Warszawa 2002.
 2. Dunning J., The Determinants of International Production, Oxford Economics Papers 1973, No. 3.
 3. http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=13222, 22.05.2011.
 4. Karaszewski W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, Dom Organizator, Toruń 2004.
 5. Michałowski T., Międzynarodowe przepływy kapitałowe we współczesnej gospodarce światowej, ed. E. Oziewicz, PWE, Warszawa 2006.
 6. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, ed. J. Rymarczyk, PWE, Warszawa 2006.
 7. OECD Benchmark Definition Direct Investment - Third Edition, Paris 1996, http://www. oecd.org.
 8. Świerkocki J., Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych, PWE, Warszawa. 2004.
 9. The Eclectic Paradigm as an Envelope for Economic and Business Theories of MNE Activity, "International Business Review" 2000, Volume 9, Issue 2.
 10. World Investment Prospects Survey 2009-2011, UNCTAD 2009.
 11. World Investment Prospects Survey 2010, UNCTAD 2010.
 12. World Investment Prospects Survey 2010-2012, UNCTAD 2010.
 13. World Investment Report 2008, UNCTAD 2008.
 14. www.unctad.org/fdi statistics.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu