BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ruta-Kujawa Monika (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kurs walutowy i stopa procentowa a dług polskiego sektora publicznego w latach 2003-2009
Exchange Rate and Interest Rate and Polish Debt in 2003-2009
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 43, s. 195-209, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Kurs walutowy, Stopa procentowa
Exchange rates, Interest rate
Note
streszcz., summ..
Abstract
Dług sektora publicznego, będąc jedną z podstawowych kategorii wykorzystywanych do analizy zadłużenia państwa w krajach otwartych na zagranicę, znajduje się pod silnym wpływem czynników międzynarodowych. Każdy podmiot zaciągający zobowiązania dokonuje przeglądu warunków na rynku międzynarodowym i optymalizuje swoje wybory w obrębie dwóch głównych czynników kosztu obsługi zobowiązań: stopy procentowej i kursu walutowego. Podobnie decydenci wybierają krajowe lub zagraniczne instrumenty zaciągania zobowiązań, których warunki w dużej mierze wynikają z sytuacji na rynku międzynarodowym.(fragment tekstu)

The most important objective of the paper is to analyze exchange and rate of interest, which are considered to be the most significant external factors of the public sector's debt. The special attention has been paid to the main trends and the structure of the public liabilities in Poland. The first pat of the article presents public sector's share in polish foreign debt in 2003-2009. The other two parts reveal the most important relation-ships between mentioned factors and public sector's debt.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bohn H., A Positive Theory of Foreign Currency Debt, University of Pennsylvania, Pennsylvania 1988.
 2. Domestic and External Public Debt in Developing Countries, UNCTAD Discussion Papers No. 188, March 2008.
 3. http://epp.eurostat.ec.europa.eu, 15.07.2011.
 4. Jajko B., Dług publiczny a równowaga fiskalna, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2008.
 5. Kryzys finansowy a handel zagraniczny, Biuro Analiz Sejmu, Warszawa 2010.
 6. Marchewa-Bartkowiak K., Zarządzanie długiem publicznym. Teoria i praktyka państw Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 7. Ruta-Kujawa M., W kwestii zmian zadłużenia zagranicznego sektora publicznego krajów Unii Europejskiej w związku z kryzysem finansowym w 2008 r., "Firma i Rynek" 2010, nr 2.
 8. Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2010-2012, Ministerstwo Finansów, Warszawa, wrzesień 2009.
 9. www.kpwig.gov.pl, 10.07.2011.
 10. www. mf.gov.pl, 30.06.2011.
 11. www.nbp.pl, 1.07.2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu