BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skibińska Wioletta (Politechnika Częstochowska)
Title
Insolvency of companies in Poland
Zjawisko upadłości przedsiębiorstw w polsce
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 43, s. 227-239, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo, Upadłość przedsiębiorstwa
Enterprises, Enterprise bankruptcy
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest analiza zjawiska upadłości w Polsce. Przedstawiono w nim definicję i kladyfikację upadłości, następnie określono symptomy sytuacji kryzysowej i przyczyny kryzysu przedsiębiorstwa. Przeprowadzono również analizę zjawiska upadłości polskich przedsiębiorstw. Scharakteryzowano liczbę składanych wniosków upadłościowych polskich podmiotów gospodarczych w latach 2002-2011 (I kwartał) oraz zaprezentowano dane empiryczne dotyczące bankructw w Polsce w podziale na: województwa, branże i formę prawną w latach 2009-2011 (I kwartał).(abstrakt oryginalny)

Company insolvency is inherent in the economy based on market principles. In developed market economies, the phenomenon of insolvency have been observed for several decades. In Poland, this problem had not virtually existed until the late eighties. It appeared in the early nineties, accompanied with economic transformations. Since then, the scientists started to analyse the phenomenon of bankruptcies, its symptoms and causes.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antonowicz P., Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2007.
 2. Błaszczyński A., Słownik pojęć ekonomicznych, Towarzystwo Handlowe "Atlant", Kraków 1995.
 3. Kowalak R., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w badaniu zagrożenia upadłością, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008.
 4. Majewska-Jurys M. A., Prawo upadłościowe i naprawcze. Vademecum dla przedsiębiorców, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz- Koszalin 2004.
 5. Mączyńska E., Zawadzki M., Modele i prognostyczne aspekty pomiaru zmian w sytuacji przedsiębiorstw i w restrukturyzacji - analiza dyskryminacyjna, Zeszyty Naukowe No 42. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2000.
 6. Prusak B., Jak rozpoznać potencjalnego bankruta?, www.zie.pg.gda.pl/~pb/jrpb.pdf., 2.06.2011.
 7. Prusak B., Upadłość - mit klęski, czy szansa na odrodzenie, Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem, t. 1, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2002.
 8. Raport Coface Poland na temat upadłości w Polsce w roku 2006, www.coface.pl, 19.01.2007.
 9. Raport upadłości polskich firm D&B Poland/I kwartał 2011 roku, www.dub.com.pl, 1.04.2011.
 10. Siedlecka R., Finansowe sygnały ostrzegawcze w cyklu życia przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa 2007.
 11. Zalek A., Wczesna identyfikacja kryzysu finansowego ucieczką od bankructwa, "Przegląd Organizacji" 2002, No. 2.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu