BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zioło Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Determinanty rozwoju regionalnego w świetle wybranych teorii rozwoju
The Determinants of Regional Development in View of the Selected Development Theories
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 79, s. 11-21, tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu
Keyword
Rozwój regionalny, Region
Regional development, Region
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przybliżenie grupy czynników warunkujących rozwój regionalny w świetle istniejących koncepcji i teorii rozwoju prezentowanych w literaturze przedmiotu.

The article presents the concept of regional development and its main determinants. The leading regional development theories have been considered with specialemphasis on the crucial factors influencing (increasing or decreasing) regional development process. The new approach to determinants shaping regional development has also been pointed out. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa 2007.
 2. Encyklopedia samorządu terytorialnego, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2010.
 3. Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, FnUS, Szczecin 2005.
 4. Gajda A., Regiony w prawie wspólnotowym. Prawne problemy udziału regionów polskich w procesach integracyjnych, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005.
 5. Głąbicka K., Grewiński M., Europejska polityka regionalna, Elipsa, Warszawa 2003.
 6. Grosse T.G., Polityka regionalna Unii Europejskiej. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
 7. Kosek-Wojnar M., Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 8. Kuciński K., Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Difin, Warszawa 2010.
 9. Makulska D., Instrumenty polityki regionalnej w Polsce, SGH, Warszawa 2004.
 10. Polityka regionalna w Polsce jako przestrzeń aktywności samorządu terytorialnego, red. W. Sługocki, Elipsa, Warszawa 2009.
 11. Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna, red. J. Kaja, K. Piech, SGH, Warszawa 2005.
 12. Wlaźlak K., Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej, Oficyna Wolters Kluwers Business, Warszawa 2010.
 13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego testu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, DzU 2009, nr 84, poz. 712.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu