BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Małachowski Krzysztof (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Znaczenie sportu i rekreacji w strategii rozwoju Szczecina
The Importance of Sport and Recreation in the Development Strategy of Szczecin
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 79, s. 487-498, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu
Keyword
Strategia rozwoju regionalnego, Sport, Rekreacja
Regional development strategy, Sport, Recreation
Note
summ.
Abstract
Strategia rozwoju lokalnego pozwala organom administracji samorządowejtworzyć warunki formalne, organizacyjne i ekonomiczne do rozwoju społeczno-gospodarczego , a tym samym podnosić jakość życia mieszkańców. Sport i rekreacja sprzyjają temu rozwojowi, dlatego mają określone. Sport i rekreacja mogą i często odgrywają ważną rolę w rozwoju gminy. Jeżeli tak jest, musi to znaleźć wyraz w strategii jej rozwoju. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia sportu i rekreacji w strategii rozwoju Szczecina. (tekst z oryginału)

The subject of consideration in the development of the place of sport and recreation in the strategy of development of the city of Szczecin prepared and published in May 2011. Sport and recreation are place in the Socio-Economic Diagnosis of Szczecin and the Development Strategy of Szczecin, 2025. Background references of the paper are the economic aspects, which manifests itself in current expenditure are indicated and property from the budget of the City of Szczecin in the years 2008-2012. Since 2009, the Szczecin spend more than $ 100 million yearly for the development and maintenance of the infrastructure of the sport and recreation promoting also development of this sphere. After analyzing the document states that sport and recreation are an important direction of development of the city.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Derek M., Kowalczyk A., Swianiewicz P., Wpływ turystyki na sytuację finansową i rozwój miast w Polsce, Prace i Studia Geograficzne t. 35, Warszawa 2005.
 2. Diagnoza społeczno-gospodarcza Szczecina, red. D. Zarzecki, Szczecin 2010 na: http://strategia-szczecin.pl.
 3. Dolniak-Górski S., http://strategia-szczecin.pl/index.php/aktualnosci/55-informacjeprasowe/56-informacja-prasowa-tworzymy-mape), 2011.
 4. Dziurbejko T., Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006.
 5. Filipiak-Dylewska B., Szewczuk A., Zarządzania strategiczne, Fundacja na rzecz Uniwesytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
 6. http://www.biznespolska.pl/komunikaty/ 184264/Szczecin-przyst%C4%99puje-do-aktualizacji-Strategii-Rozwoju-Miasta.-Wykona-to-firma-wybrana-w--przetargu.html).
 7. Jastrzębska M., Zarządzanie finansami gmin, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 8. Metody stymulowania turystyki w ujęciu przestrzennym, red. G. Gołembski, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2002.
 9. Miejsce turystyki w strategii rozwoju gminy Międzyzdroje, w: Problemy społeczno- -gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania, red. H. Babis, Szczecin 2007.
 10. Strategia rozwoju Szczecina 2025, red. D. Zarzecki, Szczecin 2011.
 11. Szczecin przystępuje do aktualizacji strategii rozwoju miasta. Wykona to firma wybrana w przetargu, BiznesPolska.pl, http://www.biznespolska.pl/komunikaty/184264/ Szczecin-przyst%C4%99puje-do-aktualizacji-Strategii-Rozwoju-Miasta.-Wykona-to -firma-wybrana-w--przetargu.html), 2011.
 12. Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Difin Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu