BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Perenc Józef (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Strategia rozwoju morskiego portu Police w latach 2010-2020
Strategy for Development of Port of Police in the Years 2010-2020
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 419-429, tab.
Issue title
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Keyword
Porty morskie, Rozwój strategiczny
Seaports, Strategic development
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym artykule przedstawiono strategię, która jest podstawą do opracowania i realizacji przedsięwzięć rozwojowych na terenie portu w Policach. Kluczowym elementem jest sprecyzowanie kierunków rozwoju firmy w przyszłości. NaleŜy takŜe odpowiednio zestawić rekomendacje i działania, które pozwolą na sprawne funkcjonowanie tego podmiotu na rynku Pomorza Zachodniego. Wszystko to sprawi, że rozwój polskiej gospodarki jest równoznaczny ze zwiększaniem roli przeładunków drobnicowych i masowych w polskich portach morskich, w tym także w porcie w Policach. (oryginalny abstrakt)

The paper presents a strategy which is the basis for the development and implementation of development projects in the port of Police. A key element is to specify the direction of the company's direction of development in the future. There should also be compiled recommendations and actions that will allow for the smooth functioning of this entity in the West Pomerania market. The Polish economy development is tantamount to increasing the role of general cargo and bulk cargo handling in Polish sea ports, including the port of Police. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. S. Szwankowski, Polskie porty morskie w systemie połączeń multimodalnych na Bałtyku, w: Polska śegluga Liniowa i Promowa 2003, red. H. Salmonowicz, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, s. 26.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu