BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jarka Sławomir (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Kurkowska Sylwia (Uniwersytet Erasmusa w Rotterdamie), Weiss Elżbieta (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Title
Teoria optymalnego obszaru walutowego i jej zastosowanie w praktyce
Optimal Currency Area Theory and Practical Application
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 275-285, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Teoria optymalnego obszaru walutowego, Teoria ekonomii, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Optymalny obszar walutowy
Theory of Optimum Currency Areas, Economic theory, Economic and Monetary Union (EMU), Optimum Currency Areas (OCA)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Wprowadzenie wspólnej waluty może spowodować znaczące zmiany w gospodarce. Jednak nie oznacza wyłącznie korzyści, ale także koszty dostosowania się do wymaganych kryteriów. W przeciwnym razie świat byłby pełny wspólnych obszarów walutowych. Wstąpienie do Unii Walutowej w przypadku niektórych krajów oznaczało obniżenie dyscypliny finansów publicznych, a więc było traktowane instrumentalnie. Sytuacja ta była jedną z przyczyn kryzysu finansowego. Kryteria z Maastricht są testem potrzebnym, ale niedostatecznym dla sprawdzenia funkcjonowania kraju w Unii Walutowej. (abstrakt oryginalny)

The introduction of a common currency may lead to significant changes in the economy. However, this does not mean only the benefits but also costs to adapt to the required criteria. Otherwise the world would be full of common currency areas. The introduction of the single currency not only leads to many benefits, but also to some of the economic costs that each of joining the monetary union countries should consider before joining. The Maastricht criteria are the test needed, but not sufficient to verify the functioning of the country in the EMU. This process requires the addition of macroeconomic analysis, balancing public finances.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baldwin R.: In or Out: An Evidence-based Analysis of the Euro's Trade Effects, CEPR Report. Centre for Economic Policy Research, London 2006.
 2. Bayotumi T., Masson P.R.: Fiscal Flows in the United States and Canada: Lessons for Monetary Union in Europe, European Economic Review 39, 1995.
 3. Bayoumi T., Eichengreen B.: Shocking Aspects of European Monetary Unification, Working Paper No. 3949, NBER, 1993.
 4. Blanchard O., Katz L.: Regional evolutions, Brookings Papers in Economic Activity 1, 1992.
 5. Edwards S., Yeyati E.: Flexible exchange rates as shock absorbers, European economic review, Vol. 49 (8).
 6. Karnowski J.: Polityka gospodarcza Hiszpanii, Portugalii i Grecji w drodze do Unii Gospodarczej i Walutowej. Analiza doświadczeń na tle teorii, Zeszyt nr 199, Warszawa-Waszyngton 2006.
 7. Koronowski A.: Wybór strategii przystępowania do strefy euro w świetle teorii i  doświadczenia EUGIW, [w:] Polityka gospodarcza a rozwój kraju. VIII Kongres Ekonomistów Polskich, red. U. Płowiec, 2009.
 8. McKinnon R.: Optimum Currency Areas, American Economic Review, Vol. 53 (4), 1963.
 9. Mundell R.: A Theory of Optimum Currency Areas, The American Economic Review, Vol. 51(4), 1961.
 10. Mundell R.: Uncommon Arguments for Common Currencies. The Economics of Common Currencies, Allen and Unwin, London 1973.
 11. Reinhart C. M., Rogoff K.: The Modern History of Exchange Rate Arrangements: A  Reinterpretation, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 119, 2004.
 12. Ricci L.A.: Economic Geography and Comparative Advantage: Agglomeration versus Specialization, European Economic Review 43 (2), 1997.
 13. Sachs J., Sala-i-Martin X.: Fiscal Federalism and Optimum Currency Areas: Evidence from the United States, [w:] Establishing a Central Bank: Issues in Europe and Lessons from the USS, red. M. Canzoneri, V. Grilli, P. Masson, By, Centre for Economic Policy Research, Cambridge University Press, 1991.
 14. Staher K.: Will the Greek government debt crisis affect the chances of Estonia joining the euro area?, Policy Brief 19, European Polices Initiative, Sofia 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu