BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zyznarska-Dworczak Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Analiza roli zarządzania kosztami podmiotów gospodarczych w zglobalizowanym świecie gospodarczym
An Analysis of the Importance of Cost Management in the Companies Acting in the Globalizated Business World
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 319-326, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Globalizacja, Zarządzanie kosztami, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Globalization, Costs management, Enterprise management
Note
streszcz., summ..
Abstract
W opracowaniu przeprowadzono analizę znaczenia zarządzania kosztami dla współczesnych podmiotów gospodarczych działających w warunkach globalizacji. Przedstawiono kluczowe atrybuty zarządzania kosztami w zakresie jego funkcji, celów, etapów działania i form, gdyż ich świadomość u zarządzających kosztami umożliwia zrozumienie i wzbudza potrzebę sekwencyjnego oraz celowego działania służącego skutecznemu oddziaływaniu na kształtowanie się kosztów. Optymalizacja i racjonalizacja kosztów może stanowić o przewadze komparatywnej podmiotów walczących często o klienta za pomocą polityki cenowej. Właściwe zarządzanie kosztami oznacza takie wykorzystanie informacji kosztowych, które pozwala wspierać realizację celów zarządzania podmiotami gospodarczymi w perspektywie krótko- i długoterminowej. (abstrakt oryginalny)

The paper presents an analysis of the importance of cost management for the contemporary companies acting in the globalizated business world. There is presented the key features of cost management concerning its function, goals, stages and forms. Cost managers, conscious of these attributes, understand and aspire to sequential and intentional activities to an effective influence to the costs level, its structure and the change dynamics. Cost optimization and streamlining in the particular economic entity might determine its comparative advantage. Appropriate cost management means making good use of cost information to support performance management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Götze U.: Kostenrechnung und Kostenmanagement, Wydawnictwo Springer, Berlin 2004.
  2. Heiß M.: Strategisches Kostenmanagement in der Praxis. Instrumente - Maßnahmen - Umsetzung, Gabler Verlag, Wiesbaden 2004.
  3. Jarugowa A.: Zarządzanie kosztami a metody rachunkowości zarządczej, [w:] A. Jarugowa, W.A. Nowak, A. Szychta: Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, ODDK, Gdańsk 2000.
  4. Karmańska A.: Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa, red. A. Karmańska, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
  5. Kotapski R.: Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa - aspekty teoretyczne, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 902, red. E. Nowak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
  6. Krzakiewicz K.: Podstawy zarządzania, Wielkopolski Oddział Towarzystwa Naukowego i  Kierownictwa, Poznań 2006.
  7. Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M.: Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
  8. Shank J.K., Govindarajan V.: Strategic Cost Management: The New Tool for Competitive Advantage, The Free Press, New York 1993.
  9. Sobańska I.: Rachunek kosztów celu (Target costing) w strategicznym zarządzaniu kosztami, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 1998, nr 45.
  10. Szychta A.: Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu